Analyse drikkevann

Vi tilbyr vannanalyse for privat drikkevann kilde og bedrifter. Det stilles strenge krav til analyser av drikkevannet vårt, uansett om det skal til en privat husholdning. Drikkevann er vårt viktigste næringsmiddel og Drikkevannsforskriften regulerer de krav som stilles til testing og analyse. Om du har privat vannforsyning, er regelmessig kontroll av drikkevann viktig for å opprettholde.

I tillegg skal en sensorisk analyse (lukt og smak) gjennomføres.

Mikrobiologiske drikkevannsanalyser

Analyse drikkevann

Vi kan hjelpe deg med analyser for å undersøke helse- og bruksmessige kvaliteter på drikkevannet. Det kan være for å finne ut om det er uønskede bakterier i. Mikrobiologiske analyser utføres daglig – bakterier dyrkes på selektive dyrkningsmedier, vann pipetteres og blandes med andre sterile medier. Bruk spesialflaske, fås på laboratoriet. Vi gir deg en mulighet for å forhåndsbetale for analysen av ditt drikkevann hvorpå vi ordner det praktiske for deg. Du betaler for ønsket analyse og får de korrekte.

Derfor er det særdeles viktig å analysere vannkilden når vannkvaliteten er på sitt.

Roald pettersen vannbehandling: rensing av vann

Analyse drikkevann

Sjekk vannkvaliteten, bestill analyser via Trondheim kommunes virksomhet LabTjenester. Her gis en hjelp til tolkning av prøveresultater fra mikrobiologiske analyser av drikkevann. Norge, og den ledende leverandøren av vannprøve analyser. Laboratoriet har fire ansatte og utfører analyser av vannprøver.

Produksjon og distribusjon av drikkevann krever nøye kontroll med kvaliteten på drikkevannet. Har du behov for å få analysert en vannprøve? Vi analyserer både bakterier og kjemisk status på drikkevann. Da kan det være lurt å sjekke kvaliteten på drikkevannet ditt.

Har du egen brønn hjemme eller på hytta? Vi sender deg emballasje, analyserer. ValdresLab utfører mikrobiologiske, fysikalske og kjemiske analyser av vann og næringsmidler. Vi mottar vann og næringsmidler til analyse fra både private og. Denne pakken inneholder nødvendige analyser for å deklarere kvaliteten på vannet tilsvarende.

Enkel mikrobiologisk og fysikalsk analyse av drikkevann. Private og bedrifter kan bestille analyse av vannprøver via Labnetts nettportal.

Als tilbyr analyse av drikkevann for privatpersoner

Analyse drikkevann

Dette er en enkel måte å få analysert vannkvaliteten på. Vi har høy kompetanse og lang erfaring i analyse av: – Drikkevann – Bassengvann og badevann – Vassdragsovervåkning – Brønnvann – Avløpsvann, sigevann. Når lukt- og smaksstoffer opptrer i van- net, bør det derfor utføres en utførlig analyse for å karakterisere forurensnings-. Roald Pettersen Vannbehandling AS er spesialist på produkter og tjenester innen rensing av drikkevann og prosessvann. Blant våre kunder er vannverk. Eier av vannforsyningssystem skal påse at det gjennomføres nødvendig prøvetaking av drikkevannet og vannkilden(e). Prøvetakingen skal være tilpasset den.

Gjennom et Norsk Vann prosjekt er det innhentet erfaringer, praktiske eksempler og informasjon om ROS- analyser, beredskapsplaner. Utvidet dermed analyse – oppdragene til å inkludere drikkevann. I henhold til tabellen under vil dette si at drikkevannet i Grimstad ligger akkurat på. For bakteriologisk analyse skal prøvetakingen bli utført aseptisk på sterile.

Flaskene til fysisk kjemisk analyse skal være så fulle som mulig. Mange forskjellige infeksjonssykdommer kan overføres med drikkevann. Her kan du lese mer om hva en analyse kan avdekke.

Tags: