Behandlingstid nav forvaltning

Når det gjelder søknader om barnetrygd og kontantstøtte i tilknytning til EØS-land, finner du behandlingstiden under det enkelte fylke. Når du søker NAV om økonomisk støtte eller en tjeneste, får du et svar. Se forventet behandlingstid i klage- og ankesaker for de aller fleste. Det lokale nav -kontoret har nå sendt inn saken til nav forvaltning.

Allerede i Nav klageinstans får mange medhold.

Ifølge deres nettsider er behandlingstiden 4-6 uker. Jeg har av NAV erfart brudd på lover og regler, opplevd ikke å bli trodd på, bli mistenkt. Raskt fikk jeg svar med at forventet behandlingstid var ett år! De forvalter nemlig store deler av det norske statsbudsjettet. Manglende dokumentasjon kan gi avslag på Nav -stønad. Fordi: Om klageinstans -etter 6 til 8mnd behandlingstid – synes klagen din ikke er godt.

Men målet er 14 dagers behandlingstid.

De har jo utrolig lang behandlingstid. I dag er det nøyaktig 98 dager siden jeg sendte inn søknad til NAV om. Da jeg søkte fikk jeg beskjed om at behandlingstiden var på åtte uker. Det vil si at vilkårsvurderingene for uførepensjon er flyttet ut av NAV -kontorene. NAV (tre måneder etter at deres oppgitte behandlingstid er passert) om at det. NAV Forvaltning behandler nå alle krav om uførepensjon.

Du kan bli fysisk dårligere av en slik prosess, sier Venke Skullerud. Selv om de har en digital søknadsløsning på nett, krever NAV at. Digitaliseringen har på mange saksområder redusert behandlingstiden betraktelig. Det er klart det lønner seg å modernisere norsk, offentlig forvaltning. I begynnelsen av desember har min saksbehandler i Nav møte med kursleder og min behandler som jeg har gått til i mange år. I dag er prosessen forbundet med å søke om (og påfølgende forvaltning av-). Forbedring av søkerens brukerreise: kortere behandlingstid og raskere svar fra. Etter mye frem og tilbake i noen mnd.

Finnes det altså ingen maksgrense for hvor lang behandlingstid de kan ha?

ABC Nyheter har bedt Nav om en oversikt over hvor mange av disse sakene som gjøres om. Mange lurer på hvordan saksbehandlingen egentlig foregår i NAV. Aksepterer statsråden så lang behandlingstid i Nav? Nav Forvaltning ville se utskrift av lønnsslipper, men dette eksisterer ikke. Alle instansene har 3–6 måneders behandlingstid. Les artikkelen «Til bostyrere om kurante krav og behandlingstid » og. Nav sliter med lang behandlingstid, og folk har måttet vente i opptil tre måneder på å få. Nav forvaltning beklager lang behandlingstid.

Til leder for NAV hjelpemiddelsentral i Troms Einar Bjørn. Så blir saken sendt over til NAV forvaltning for vedtak som handler om. AAP løp betraktelig, er behandlingstid som er på en.

Tags: