Browse Category: Bolig

Festerett

Ved frikjøp må det skrives et skjøte der det i punkt 6 (Særlige avtaler) tas inn følgende: "Undertegnede hjemmelshaver til eiendomsrett og festerett begjærer. En festekontrakt kan slettes i forbindelse med at festeren overtar eiendomsretten til grunnen og innløser festeretten, eller ved at grunneieren får. Dersom dagens fester er den samme personen som opprinnelig inngikk festekontrakt med grunneieren, og som nå ønsker å tinglyse sin festerett for første gang. Denne oppgaven forsøker å redegjøre for hva som skiller festerett fra eiendomsrett til grunn, og hvilke forhold som ligger til grunn for.

Tomtefeste, ordning der man leier tomtegrunn for oppføring av bygning man selv eier.

Gaslox enkel stengeventil med feste

Festerett

Ordningen er også omtalt som «hus på fremmed grunn». Man vet jo at fester som hovedregel kan overdra festeretten sin til hvem han vil, og uten innblanding fra bortfester. Continue Reading

Videresalg av bolig under oppføring skatt

Når kjøper av bolig i et prosjekt vil selge videre. Eiendomsmeglers gjennomføring av videresalg av kontrakt til bolig under oppføring, fra forbruker til forbruker (transport av kontraktsposisjon). Videresalg av kontraktsposisjoner og skatt. Selger du bolig under oppføring, såkalt formidling av kontraktsposisjoner, så er det i praksis rettighetene og pliktene i henhold til avtalen med utbygger som.

Advokathjelp ved videresalg av kontraktsposisjon? En boligkjøper som kjøper bolig under oppføring kjøper en bolig som i mange tilfeller først.

Forbyr videresalg av uferdige leiligheter: obos vil stoppe bolighaiene

Videresalg av bolig under oppføring skatt

Spekulanter som kjøper leiligheter for å videreselge disse rett før leilighetene er ferdig, tjener ofte millioner. Skatt ved salg av bolig kan utgjøre mye. Continue Reading

Hvordan kjøre i enveiskjørte gater

SVAR: Hei Hvis den enveiskjørte gaten har to felt, bør du legge deg i den høyre. Når du kjører i en enveiskjørtgate og er pålagt høyre vikeplikt hvordan vil du. Vist du skal kjøre i en enveiskjørt gate og du skal til venstre. Men men, vi får se hvordan det går, og håper at kjørelærern ikke er.

Envegsregulering av en gate kan ha et eller flere av følgende tre overordnede.

For oss som tar førerkortet

Hvordan kjøre i enveiskjørte gater

På den annen side kan envegsregulering medføre økte kjørelengder og økt trafikkarbeid. Sykling mot enveiskjøring – trygghet og holdninger: Syklister og ulike. Han var neppe klar over at det kom bilder i samme kjøreretning på hans venstre. Hvordan ser en enveiskjørt gate ut?

Det skal være "Inn- og utkjørsel med enveiskjøring " Har tatt opp dette før og gjør det igjen. Continue Reading

Merverdiavgift fast eiendom

Gå til Justeringsregler for fast eiendom og andre kapitalvarer – De generelle justeringsregler for fast eiendom og andre kapitalvarer innebærer at. Staten har saksøkt nemnda etter at nemnda i flere avgjørelser har gitt momsfradrag for transaksjonskostnader ved salg av fast eiendom. Tjenester som er unntatt fra merverdiavgiftsloven er blant annet:. Staten har gått til søksmål mot Skatteklagenemda for å ha opphevet vedtak om å nekte fradrag for inngående avgift ved salg av fast eiendom.

Kurset gir en oversikt over avgiftsmessige forhold knyttet til bruk, utleie, kjøp og salg av fast eiendom, herunder reglene om frivillig registrering og.

Lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)

Merverdiavgift fast eiendom

Det er velkjent at omsetning og utleie av fast eiendom er unntatt fra merverdiavgift. Continue Reading

Når kommer oppgjør etter boligsalg

Selgeren har fått beskjed om å overlevere nøklene til huset 1. Selgeren får ikke pengene fra boligsalget med en gang nøklene er overlevert til kjøperen. Så er det ofte at selger panthavere bruker litt tid. Når en bolig skifter eier, er det et og annet som må på plass. Sammen med oppgjørsarbeidere, sørger megleren for at alt går så knirkefritt som mulig – både for.

Er litt usikker på hvor dere er tidsmessig i løypen, men etter at overtakelseserklæringen er underskrevet så vil megler overføre oppgjøret til kontoen.

Når du kjøper bolig av privatperson – finn

Krogsveen har mer enn 40 års erfaring innen boligsalg og gir deg gjennom. Oppgjøret blir klart cirka to uker etter at overtakelsesprotokollen er signert og levert. Når kontrakten er signert, kommer kanskje det aller viktigste:. Continue Reading