Browse Category: Bolig

Sameieloven bolig

I et sameie som ikke er seksjonert, kan en sameier som har bruksrett til en bolig, kreve at sameiet blir seksjonert etter reglene i kapittel III selv. Sameier som nevnt ovenfor, reguleres av sameieloven av 18. Eierseksjonssameier kjennetegnes ved at en bolig – eller næringseiendom er delt. Har du bolig i et sameie, eier du en bolig som kalles for eierseksjon og som kan være i blokk, rekkehus eller enebolig.

Du kan fritt leie ut boligen din til.

Ny eierseksjonslov med flere endringer

Sameieloven bolig

Bolig Advokat eierseksjon sameie I sameier kan det ofte bli spørsmål om hvilke regler du skal følge og hvem som har ansvar for hva. Sameieloven regulerer forholdet mellom partene i et sameie. Som sameier er det viktig å ha kjennskap beslutninger og avgjørelser som krever enstemmighet. Sameierens rett til oppløsning gjelder uavhengig av årsaken til at sameieren vil ut av sameieforholdet. Continue Reading

Boliglån egenkapital

I denne artikkelen gir vi deg informasjon om dagens egenkapitalkrav for primær- og sekundærbolig, men også om du kan få boliglån uten egenkapital. For å kunne låne penger i banken til bolig må du ha spart opp endel egenkapital først. Her er det snakk om store summer som gjerne krever. Som en hovedregel må du ha 15 % egenkapital når du skal kjøpe bolig.

Familie kan hjelpe deg, for eksempel ved å gi forskudd på arv eller et privat lån. Høye krav til egenkapital ved boliglån gjør det svært vanskelig for mange å komme inn på boligmarkedet.

Egenkapital til boliglån – kravene du bør kjenne til

Resultatet blir at altfor mange må leie bolig istedenfor. Mangler du egenkapital, finnes det faktisk en del muligheter for å få innvilget boliglån likevel. Les om hva som skal til for å få unntak hos banken. Continue Reading

Skatt på utleie av bolig til egne barn

Om du skal leie ut leilighet til barna kan det faktisk skje helt skattefritt, så lenge. Her er skattereglene du må kunne for utleie til egne barn. Se i hvilke tilfeller du eller barna dine, må betale skatt når dere hjelper til med boligkjøpet. Utleie eller salg av boligen kan være skattepliktig, men det avhenger.

Leier foreldrene ut til sine egne barn mot en fast månedsleie. Med nærstående menes for eksempel barn, søsken, foreldre, besteforeldre.

Leie ut leilighet til barna? sånn kan du leie ut skattefritt

Skatt på utleie av bolig til egne barn

Hvis leieinntektene er skattepliktige, skal overskuddet skattlegges som kapitalinntekt. Korttidsutleie er utleieforhold i bolig eller fritidseiendom av kort varighet, som typisk formidles via et. Barna kan leie ut skattefritt- Foreldrene får rentefradraget på vanlig måte. Continue Reading

Festerett

Ved frikjøp må det skrives et skjøte der det i punkt 6 (Særlige avtaler) tas inn følgende: "Undertegnede hjemmelshaver til eiendomsrett og festerett begjærer. En festekontrakt kan slettes i forbindelse med at festeren overtar eiendomsretten til grunnen og innløser festeretten, eller ved at grunneieren får. Dersom dagens fester er den samme personen som opprinnelig inngikk festekontrakt med grunneieren, og som nå ønsker å tinglyse sin festerett for første gang. Denne oppgaven forsøker å redegjøre for hva som skiller festerett fra eiendomsrett til grunn, og hvilke forhold som ligger til grunn for.

Tomtefeste, ordning der man leier tomtegrunn for oppføring av bygning man selv eier.

Gaslox enkel stengeventil med feste

Festerett

Ordningen er også omtalt som «hus på fremmed grunn». Man vet jo at fester som hovedregel kan overdra festeretten sin til hvem han vil, og uten innblanding fra bortfester. Continue Reading

Videresalg av bolig under oppføring skatt

Når kjøper av bolig i et prosjekt vil selge videre. Eiendomsmeglers gjennomføring av videresalg av kontrakt til bolig under oppføring, fra forbruker til forbruker (transport av kontraktsposisjon). Videresalg av kontraktsposisjoner og skatt. Selger du bolig under oppføring, såkalt formidling av kontraktsposisjoner, så er det i praksis rettighetene og pliktene i henhold til avtalen med utbygger som.

Advokathjelp ved videresalg av kontraktsposisjon? En boligkjøper som kjøper bolig under oppføring kjøper en bolig som i mange tilfeller først.

Forbyr videresalg av uferdige leiligheter: obos vil stoppe bolighaiene

Videresalg av bolig under oppføring skatt

Spekulanter som kjøper leiligheter for å videreselge disse rett før leilighetene er ferdig, tjener ofte millioner. Skatt ved salg av bolig kan utgjøre mye. Continue Reading