Browse Category: Elektrisk

Installasjon av klimaanlegg

Som sertifisert kjølemontør kan jeg fylle på kjølemedium i klimaanlegg i hus og bil. Boring etter vann for brønn eller vannbåren varme. Før du bestiller entreprenør bør du forsikre deg om at entreprenøren har særlig erfaring med klimaanlegg og energieffektivitet knyttet til ventilasjonen i bolighus. Har du allikevel kunnskap og er litt praktisk anlagt, kan du.

Med Truma- klimaanlegg kjøler du raskt ned campingvognen og bobilen til.

Ventilasjon og kuldearbeid

Installasjon av klimaanlegg

Truma Saphir- klimaanlegg for installasjon i oppbevaringsrom: Klimakomfort etter. Truma Saphir compact for installasjon i oppbevaringsrom er et klimaanlegg som egner seg særlig for små til middelstore campingvogner og bobiler. Klimaanlegg brukes som betegnelse på installasjoner, systemer eller mekanismer som er laget for å stabilisere lufttemperaturen og den relative fuktigheten i en. Continue Reading

Hvordan kobler vi et amperemeter for å måle strømmen gjennom en motstand

Hvordan kopler vi er amperemeter for å måle strømmen gjennom en motstand? Hvordan kobler vi et voltmeter for å måle spenningen over en motstand? Vi kan ikke se strøm og spenning og må bruke måleinstrumenter for. Da vil du alltid få riktig polaritet på spenningen og riktig retning på strømmen.

Derfor må alltid amperemeteret kobles i serie med en forbruker.

Teknikk og industriell produksjon

Hvordan kobler vi et amperemeter for å måle strømmen gjennom en motstand

Jeg skal koble sammen voltmeter i parallellkobling og amperemeter i serie og. Ved hjelp av et voltmeter og et amperemeter fikk vi målt både. Motstanden og lyspæren skal være koblet i serie. Vi måler strøm med et amperemeter og spenning med et voltmeter.

Du skal også se eksempler på hvordan måleinstrumentene forstyrrer kretsen som du måler på. Continue Reading

Når kom strømmen til nord norge

Da strømmen kom til Norge – og Ofoten. Nå er strømmen nesten overalt og mer skal det bli. Elektrifiseringen kom til Norge først i Fredrikstad ved Lisleby Brug. Til sammen kan de norske kraftverkene generere 33 GW kraft når alt går for fullt. Spesielt i nord, hvor vindressursene er ekstra gode.

Da elektrisiteten kom til Norge, var den som et «moderne mirakel». Norge å installere elektriske lysanlegg, og noen solgte en del av strømmen. Nordsjøen for å forsyne nordeuropeiske land. Den norske bedriften REC Silicon er blant de markedsledende i verden når det. Hammerfest var også den første byen i hele Nord -Europa som hadde. Hver husstand hadde vipper som gjorde at strømmen ble koplet ut om de. Alle ville ha strøm, og folk var så glad når elektrisiteten nådde fram til deres hus. Continue Reading

Hvorfor overføres elektrisk energi over lange avstander med høy spenning

I et kraftnett overføres den elektriske energien som trefase vekselspenning fra. Energien kan dermed overføres over svært lange avstander bare spenningen er høy nok. En kraftledning er en elektrisk leder som brukes til å overføre elektrisk energi. Westinghouse derimot kunne overføre AC lange distanser.

Han brukte høyspentledninger og transformerte ned strømmen til lav spenning der den skulle brukes, slik.

Utviklingen av trådløs kraftoverføring

Hvorfor overføres elektrisk energi over lange avstander med høy spenning

Likestrøm har store fordeler når det skal overføres mye effekt over lange avstander. I dag er verdens lengste kabelanlegg med 400 kV høyspenning på. Kraftnettet i Norge er over en 120 årsperiode utbygd slik at det når frem til alle. Høyspent fordelingsnett med spenning fra 11 til 22 kV, og. Continue Reading

Hvordan oppstår vanligvis en kortslutning

Kortslutning, oppstår i elektrisk krets når det inntreffer en uønsket. Kortslutning er når den elektriske motstanden blir så liten at strømmen blir for stor, og det blir lett for elektronene å. Strømmen velger alltid den enkleste veien gjennom kretsen. Korslutning oppstår i elektrisk krets når det skjer en uønsket forbindelse. Hva er egentlig kortslutning og hva har det å si for en strømkrets.

Hvilken sammenheng er det mellom begrepene kortslutning og elektrisk motstand?

Trenger desperat hjelp! (prøve i natur og miljø)

En elektrisk kortslutning er noe som skjer når to spenningsførende leder. Jordledninger er vanligvis bare kobber, men noen ganger er grønne. Når linjen kortslutning og jordfeilindikator, vil linjen oppstå mer signifikante. I skolen ønsker man vanligvis å gi en innføring i grunnprinsippene i. Continue Reading