Browse Category: Hvordan

Nyutdannet lærer veiledning

Alle universiteter og høgskoler. Den første tiden som nyutdannet lærer i barnehage og skole legger et viktig grunnlag for senere yrkesutøvelse og profesjonell utvikling. Nettverk for veiledning av nyutdannede lærere finaniseres av Utdanningsdirektoratet. Nettverket og nettsiden administreres fra Høgskolen i Sørøst-Norge.

Alt kan ikke læres i utdanningen! Denne artikkelen omhandler veiledning av nyutdannede lærere. Bakgrunnen for studien er et ønske om å utvikle ny kunnskap om den norske. Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. Dette er et grunnemne som gir teoretiske, etiske og praktiske perspektiver på lærerarbeidet og på profesjonell veiledning som redskap i nyutdannede læreres. Innholdet i videreutdanningen i "Profesjonell veiledning av nyutdannede lærer " er formulert i fire hovedtemaer: 1) Veiledning som "didaktiske møter".

Continue Reading

Vegfinans min side logg inn

Hvordan logge inn på Min side. Vegfinans er et regionalt bompengekonsern på Østlandet og er heleid av fylkene Akershus, Buskerud. Har du en AutoPASS-avtale har du muligheten til å logge deg inn på Min side, hvor du til enhver tid kan få oversikt over din saldo og dine fakturaer, hente ut. For å logge inn på Min side benytter du din elektroniske ID via.

Har du mottatt inkassovarsel på en faktura du mener du ikke har fått? En samlefaktura fra oss legges ikke inn med spesifikasjon for hver enkelt registrert passering.

Dette er brevet som posten

Vegfinans min side logg inn

Grunnen til dette er fordi du har « min side » å logge inn på for å. Få oversikt over passeringen dine på MIN SIDE Når du har tegnet en AutoPASS- avtale med E18 Aust-Agder kan du logge deg inn på MIN SIDE for å: – finne ut. Mer enn et år siden SvarRapporter. Continue Reading

Konserninterne transaksjoner

Mer enn 60 % av verdenshandelen foregår mellom selskaper innen samme konsern. Regelverket er komplisert og utfallet av enkelte. Transaksjoner mellom selskaper i samme konsern skal grunnes på. Rapportering av konserninterne transaksjoner.

Transasksjoner mellom nærstående Videre skal selvangivelsespliktige selskaper levere. Denne veilederen er utarbeidet av Telemarksforsking etter oppdrag.

Lov om aksjeselskaper (aksjeloven)

Konserninterne transaksjoner

Konserninterne avtaler er et forsømt kapittel innen internprisingsområdet. Med de konserninterne funksjonene kan du forenkle forretningsprosesser og transaksjoner mellom selskaper i samme organisasjon. Opprett konserninterne leverandører og kunder som såkalte konserninterne partnere, og definer en konsernintern kontoplan. Slike transaksjoner skal ikke berøre. Continue Reading

Demontere avløpsrør

Uansett om du skal montere et nytt avløp, eller du har behov for å ta fra hverandre rørene til den gamle vasken fordi avløpet skal renses, er det. Demontere soilrør – Avløpsrør kjeller2. Få tak i et hullsag som passer mellom innside på muffe og rør. Kommer du til rørene kan det lønne seg å bytte de og, men husk at du fortsatt har gamle rør på utsiden av kjellerveggen. Skal disse byttes må hagen graves opp.

I de siste 15 årene har utbedring av rør uten utskifting blitt et alternativ til å bytte avløpsrør av støpejern eller plast. INSPEKSJON AV GAMLE RØR: Robin Wullum bruker et inspeksjonskamera for å sjekke rørene i en leilighet i Kolstadflaten borettslag i. RØRTANG: Alle nye avløpsrør er laget av plastikk og kan lett åpnes. Når den er demontert kan du trekke en fille gjennom den for å fjerne skitt. Continue Reading

Ulike typer medier

Medier er flertallsformen av ordet medium, og kan ha flere betydninger: Spiritistiske medier – personer som formidler budskap i magisk eller mystisk. Medienes virkelighetskonstruksjoner kan ha ulike konsekvenser for sosialisering og identitetskonstruksjon til ulike grupper i samfunnet. Fagstoff: Ulike mennesker foretrekker ulike medier. For eksempel bruker eldre mennesker tradisjonelle medier i større grad enn.

Hvordan påvirker det medienes samfunnsrolle? Fordelingen på de ulike medier var (lett avrundet):.

Ulike type transmission media

Ulike typer medier

Har leserne først valgt avis, kan han også velge mellom ulike stofftyper i avisen. Begrepet " overføring media " refererer til ledninger og kabler, eller bølger og signaler, som brukes til å overføre informasjon over avstander, for eksempel på. Continue Reading