Browse Category: Naboloven

Naboloven lukt

Det kan eksempelvis være støy, lukt eller byggeaktivitet. Lukt fra en virksomhet kan for eksempel være avhengig av hvordan. Skade etter naboloven § 2 går ut på det man kan ta og føle på – altså en fysisk. Ulemper vil typisk være forstyrrende elementer som støy, lukt, sot og skitt, eller.

Lukten fra bløtgjødselspredningen vår og høst var uavhengig av grisehusets. Nabolovens sentrale bestemmelser, er også så generelle at det er vanskelig å.

Naboloven lukt

For eksempel lukt og støy fra industri og veiarbeid. I et jordbruksområde må man være forberedt på lukt. Naboloven regulerer rettsforhold mellom naboer og gjelder så langt. Naboloven oppstiller visse alminnelige "kjøreregler".

Ulempe dekker de mer abstrakte forhold som støy, lukt m. Reglene står i Naboloven §2 (granneloven), og kan brukes på alt fra støy, lukt, støv og trær. Continue Reading

Ansvar for trær som faller

Det er ikke bare-bare å felle store trær. Hvem er da ansvarlig for skaden, dersom treet faller over naboens bil? Tar naboens trær solen din, eller maser naboen din på at han er lei av løvet som faller fra ditt tre og ned i deres hage? Nabokrangler om trær som skygger for solen eller strør løv, bar og grener. Du kan også bli gjort ansvarlig for skader fra gamle og syke trær som burde. For selv om trær som velter over bilen din og vinduer som blåses inn. Hva skjer hvis treet dør på grunn av det, og eventuelt det faller ned på vår.

Nabokrangelen mellom Kåre Willoch og Ullern tennisklubb er historien om Norge. Før eller siden så faller de ned, og. Du kan ha rett til felling av naboens trær gjennom naboloven. Det er eierens ansvar å sørge for at trærne på eiendommen hans eller hennes er.

Continue Reading

Trakassering av nabo

Som tittel sier har jeg en vanskelig nabo som nå hvirkelig har gått over streken. Selvfølgelig er det vanskelig å danne et bilde fra kun min fortelling av saken, men. Forholdet mellom naboer reguleres av grannelova (naboloven). Spørsmål om gjerder reguleres av en egen lov, lov om grannegjerde.

Er det noen lov som sier at dette er æreskrenkelse, trakassering, sjikanering eller rett.

Trakassering av nabo

Du skriver at det er spesielt en nabo som er ute etter dere, og en mulig. Men du har anledning til å klage på naboen dersom det er bråk eller aktiviteter som går ut over det som vi må anse som normalen, sier advokat. Med naboen som erkefiende: Tre spesielle historier om underlige naboforhold. Er naboen bare en alminnelig vanskelig kranglefant eller en psykopat.

Jeg har anmeldt denne personen for trakassering, men ble henvist til. Continue Reading

Regler for felling av trær

Tar naboens trær solen din, eller maser naboen din på at han er lei av. Noen eiendommer er omfattet av reguleringsplaner som ikke tillater felling av større trær. Hvis dette gjelder for eiendommen du ønsker å felle et tre på, må du. Trær på naboeiendommen – hvilke regler gjelder. Er treeier uenig i at vilkårene er oppfylt og motsetter seg felling må saken derfor bringes inn for.

Du kan ha rett til felling av naboens trær gjennom naboloven.

Felling av trær på naboeiendommen er en stadig aktuell problemstilling. Regelen gjelder at et tre ikke skal stå nærmere din tomt enn en tredjedel av treets. Forbudet mot felling av trær i Oslo er enda strengere enn tidligere antatt. Her måtte både eiers eiendomsrett og naboenes rettigheter etter naboloven ifølge kommunen vike for Småhusplanens regler om felling av trær. Continue Reading

Grannegjerdelova høyde

Ifølge grannegjerdeloven – lov om grannegjerde – har alle har rett til å sett. Her kan det gjøres lokale unntak om for eksempel høyde, utforming. Føresegnene i denne lova gjeld berre når ikkje anna fylgjer av serlege rettshøve. Avtale om gjerdeskipnad gjeld framfor føresegnene i denne lova, når anna.

Disse reguleres av grannegjerdelova.

Grannegjerdelova høyde

Levegg (skjermvegg) med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 10,0 m. Det er heller ikke mot en vei (som gir maks høyde 1,5 meter) eller en levegg. Naboloven sier at max høyde på hekk er 2 meter, MEN hekk som er på. Grannegjerdeloven angir din privatrettslige rett til å etablere hekk mot. I loven er det ikke satt begrensning for maksimal høyde på gjerdet.

Den aktuelle hekken var en tett gran-hekk på 2,5 til 2,7 meters høyde. Continue Reading