Dekksoffiser klasse 3

Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk – 4. For å få kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 5 kreves i tillegg til kravene i § 23, fullført utdanning og bestått eksamen som dekker områdene i vedlegg III. Bedømmelse av søkere til kompetansesertifikat for dekksoffiser klasse 3, 4, og 5, samt ferdighetssertifikat matros og motormann. D2A: D2 med førerrettigheter opp til. Klasse 4 (D4): Operativt nivå (60 studiepoeng) 2.

Dekksoffiser klasse 3

Funksjon 3: Kontroll av skipets drift og omsorg for personar om bord. Fordypning dekksoffiser på operativt nivå (1. år). Som styrmann er du, i likhet med skipsføreren, en dekksoffiser som jobber på båt. Teorien dekker alle navigasjonssertifikatene opp til klasse 1 sjøkaptein. FTM01- Beskrivelse av de utvalgte faglige kriterier Dekksoffiser på.

For å få utstedt sertifikat må minimum karakteren 3 – tre – være oppnådd i. Er «røkteren» blitt skipsarbeider?

Dette gjelder for både dekks- og maskinkadetter med utdannelse fra fagskole og høgskole. Utdanning og opplæring for å få kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 5 skal være. Kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 5. Rederi som ønsker å benytte farledsbevis klasse 3 må sende søknad til. Fartstid for kompetansesertifikat dekksoffiser skal være opptjent i stilling på. Ikke fornøyd med denne maskinen. D3), før det gis et innblikk i grunnlaget til. Videre blir næringens meninger og erfaringer angående. For å kunne løse sertifikat som dekksoffiser stilles det krav til både teoretisk.

Kontrollromsoperatør kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 4 eller. Krav til fører eller dekksoffiser gjelder for seilskip eller maskindrevet skip hvis. Krav til maskinoffiser gjelder for passasjerskip med framdriftskraft på 300 kW eller. Dekksoffisersertifikat klasse 3B tilkommer den som oppfyller kravene i nr. Figur 3: Til venstre sees en del av merden i profil.

For dekksoffiser klasse 6 skulle det stilles krav til kompetanse for å. Tabell 1 – Oversikt over vesentlige endringer nautisk linje.

Dekksoffiser klasse 3

Stillingsbetegnelser dekksoffiserer. Felleskrav for kompetansesertifikat dekksoffiser. De fleste mobilskader gjelder. I tillegg er det store mørketall. Dekksoffiser klasse 7 er det sertifikatet man (skipsfører) må ha for å føre fartøy i næring som har største lengde 8 – 15 meter, som opererer i fartsområde « 3 eller. Muligheten for å benytte navigatører med klasse 5 blir stadig mer begrenset, dels ved at opplæring. Funksjon 3 – Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på det operative nivået. FTM01 – dekksoffiser på ledelsesnivå.

Vi søker primært deg som har erfaring fra bro og dekk på ankerhåndteringsfartøy, med dekksoffiser klasse 3 sertifikat (eller høyere).

Tags: