Dekning av databriller

Databriller eller skjermbriller er aktuelt for tilsette som jamleg jobbar ved ein. Dekning av databriller krev særskilt og skriftleg grunngiving frå augelege eller. Da kan du ha rett på å få betalt databriller, eller terminalbriller som det. Revit Architecture Basis I Nti AS Avd. Briller, eller databriller, dekket av arbeidsgiver kan mottas skattefritt av arbeidstaker dersom behovet for slike briller er godtgjort av sakkyndig.

Det følger av bestemmelsen at ansatte som har behov for briller i det daglige arbeidet foran skjermen skal få utgiftene dekket av arbeidsgiver.

Reglement og prosedyre for anskaffelse og dekning av databriller

Reglene for databriller finner vi i forskrift om organisering, ledelse og. Jobber du foran en skjerm til daglig, kan du få databrille betalt av jobben. Også de som ikke bruker briller fast kan få databrille dekket av. Databriller er eit samleomgrep om brillekorreksjonar som er ordinert for å. Det slås fast i en forskrift, men ansatte som jobber ved kasseapparater har vært unntatt. Databriller defineres som et hjelpemiddel på arbeidsplassen for å. Hvem kommer inn under forskriften.

I FOLM §14-4 står det at «Arbeidstakere som.

Trenger du briller på jobb?

Dekning av databriller

Søknad dekning av synsundersøkelse og anskaffelse av databriller. SØKNAD OM DEKNING AV DATABRILLER. Vedtatt i Kåfjord Administrasjonsutvalg 09. FYLLES UT AV DEN ANSATTE OG TAS MED TIL. Sjefen kan betale: Du som trenger databriller kan få dekket undersøkelse og briller på jobbens regning. En databrille som er tilpasset dine personlige behov og arbeidssituasjon er ofte en. Du som arbeidstaker har derfor rett til å få dekket optiske hjelpemidler av.

Dersom det gjelder en kombinert brille, dekkes deler av dokumenterte utgifter. For å få dekket utgifter til briller for arbeid ved dataskjerm, skal behovet. Før du går til anskaffelse av databriller, må du avklare det med. Retningslinjer for databriller og vernebriller ved Åkrehamn vidaregåande skole. Utgifter til synsundersøkelse og databrille dekkes av arbeidstaker som. Utgifter til databrille dekkes over den aktuelle enhets driftsmidler.

Prosedyren skal sikre at arbeidstakere som arbeider foran dataskjerm skal få dekket utgifter til. Det vil si at optiker har fylt ut pkt. Søknad om dekning av utgifter til databriller ”. Arbeidsgiver dekker normal synsundersøkelse uten ekstra tilleggstjenester.

Bli brillefin på sjefens regning

Dekning av databriller

Ifølge Arbeidsmiljøloven har alle som arbeider ved dataskjerm større deler av dagen, krav på å få dekket utgifter til synsprøve og databriller av arbeidsgiver. Hensikten med reglementet for databriller er å sikre at arbeidstakere i Sokndal Kommune, som jevnlig, og som en betydelig del av sitt. Nå kan langt flere få databriller dekket av jobben. Norges Optikerforbund oppfordrer deg til å få sjekket synet. Ansatte har rett til synsundersøkelse og vurdering av behov for databrille med.

Databrille som du får dekket utgifter til, er arbeidsgivers eiendom og skal derfor. I en tidligere forskrift var arbeid med kasseapparater unntatt regelen om dekning av databriller. Selv om forskriften er erstattet med en annen og.

Tags: