Dokumentasjon elektrisk anlegg

Når du har fått utført arbeider på ditt elektriske anlegg, skal du motta lovpålagt dokumentasjon fra elektrikerfirmaet som har utført arbeidet. Nedlastbare veiledninger og skjema for dokumentasjon av risikovurdering. Dokumentasjon av det elektriske anlegget. Erklæring om samsvar i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Hvis dokumentasjon blir etterspurt og du ikke har den, kan konsekvensen være at du må betale for en full gjennomgang av el – anlegget.

Elektriske anlegg i gamle hus

Her finner du spørsmål og svar som omhandler dokumentasjon av elektriske anlegg. Det kan også være kjekt å ha hvis det skal bli gjort ytterligere forandringer på el – anlegget. Installatøren kan derfor bruke dokumentasjonen for å. Jeg forventet at det skulle følge med en del dokumentasjon på det elektriske anlegget (som samsvarserklæring o.l.). En samsvarserklæring er et dokument som viser at et elektrisk anlegg er utført i samsvar med forskriftens krav.

Få utført arbeid med rette krav. Hvilken dokumentasjon du har krav på varierer veldig etter type jobb som har blitt.

Elektrikerarbeid i boligen

Dokumentasjon elektrisk anlegg

Alt som er gjort med det elektriske anlegget, for eksempel om det er montert varmekabler eller såkalte downlights, skal dokumenteres. Samsvarserklæring er en garanti for at den elektriske installasjonen i. Margaret Briggs fant alvorlige feil i det elektriske anlegget etter boligkjøp. Hjemme hos andre må en registrert elvirksomhet utføre og dokumentere jobben. Hvis det elektriske anlegget svikter kan det være fristende å be en elektriker. Myndighetene har strenge krav til dokumentasjon for utført arbeid på et elektrisk anlegg. Dette skal sikre at arbeidet utføres i henhold til gjeldende lover og at. Han fikk ikke samsvarserklæring på det elektriske anlegget og har nå hatt DLE på besøk som ga han mangel på dokumentasjon.

Har man ikke slik dokumentasjon er det elektriske anlegg ikke "lovlig". Lover og regler for alle elektriske anlegg gjelder for private, bedrifter og. Loven stiller krav til dokumentasjon av elektriske installasjoner og oppbevaring. Mange som selger eller kjøper boliger i dag opplever feil med det elektriske anlegget.

Sannsynligvis er det feil og mangler med over 80 % av landets elektriske. Eu-kontroll» (elsjekk) på elektriske anlegg i boliger er foreløpig ikke innført i. Nå må huseier selv sørge for at dokumentasjonen på det elektriske anlegget er i. Uten dokumentasjon kan ikke Det lokale eltilsyn godkjenne el – anlegget, og det må sjekkes på nytt.

Derfor bør du ha samsvarserklæring – økonomi

Dokumentasjon elektrisk anlegg

I verste fall kan det bety at at man må hakke. En brannforebyggende boligkontroll sikrer både en dokumentasjon av tilstanden til det elektriske anlegget i boligen og rådgivning for riktig bruk av det elektriske. Dersom du har kjøpt et eldre hus er det første du bør gjøre å spørre tidligere eier om det finnes dokumentasjon på det elektriske anlegget. En elektrisk installasjon krever vedlikehold. NELFO anbefaler at det utføres. Elektriske anlegg omfatter alt fra forsyningsanlegg (høyspenningsanlegg) til. Alle elektriske anlegg skal kontrolleres i henhold til instruks fra Direktoratet for. Normalen beskriver valg av løsninger og gir.

Det er bustadeigaren som har ansvaret for at det elektriske anlegget i bustaden i til ei kvar.

Tags: