Ferdighetsprøve svømming

Obligatorisk ferdighetsprøve i svømming. Denne består av sju øvelser som eleven skal gjennom – og mestre – innen utgangen av 4. Ferdighetsprøven består av sju øvelser som eleven skal mestre innen. SKAL FLYTE: De nye kompetansemålene krever at 10-åringer skal kunne svømme 100 meter på magen, flyte i tre minutter på dypet, og. Regulering av obligatorisk ferdighetsprøve i svømming. Retningslinjene for gjennomføring av ferdighetsprøven må påpeke at det er strenge. Neste skoleår må alle elever fra første til fjerde trinn ta en obligatorisk ferdighetsprøve i svømming.

I dag lanserte kunnskapsminister Torbjørn. Fra og med dette skoleåret gjelder nye regler mot mobbing, og det innføres en ferdighetsprøve i svømming på 1. Hensikten med ferdighetsprøven er å. Et av tiltakene som også innføres, er at alle elever fra 1. Mange skoler har allerede tatt i bruk. I uke 43 var det mange elever som gjennomførte en obligatorisk ferdighetsprøve i svømming. Sist endret: aldri Forfatter: porsholen. I fjor var det frivillig for barneskoleelevene å gjennomføre en ferdighetsprøve i svømming. Men nå skal alle skoler ha det. Innfører ferdighetsprøve i svømming.

Fyll ut skjemaet og trykk på knappen "Send tips" for å sende en e-post med tips om denne nyheten. Skoleeier har ansvar for svømmeopplæringen, og en ferdighetsprøve kan bidra til å dokumentere om opplæringen har vært mangelfull. Utdanningsdirektoratet bes skissere to alternativer til en ferdighetsprøve i svømming. Alternativene skal ta utgangspunkt i de nye kompetansemålene.

Tips til svømme – og gymopplegg. GYM og TURN Ndla Aktivitetskassen. Snart skal alle fjerdeklassinger gjennom en obligatorisk ferdighetsprøve i svømming. Men skal de greie kravene, trengs det mange flere.

Det ble også obligatorisk for skolene å gjennomføre en ferdighetsprøve i svømming for elever fra første til fjerde klasse. Bedre svømmeopplæring Fra høsten innføres en ferdighetsprøve i svømming for elever på første til fjerde trinn i barneskolen. Fra neste år skal norske fjerdeklassinger gjennom en obligatorisk ferdighetsprøve i svømming. I år har ferdighetsprøven vært frivillig, neste år. Målet er at alle elever skal kunne svømme.

KrF har tidligere fremmet forslag om en nasjonal prøve i svømming, og fikk resten av. Svømming på barnetrinnet er lagt til 3. Siden den gang har regjeringen skjerpet kravene til elevenes svømmeferdigheter, og innført obligatorisk ferdighetsprøve i svømming for elever på første til fjerde. Den siste ferdighetsprøve består av kravet til svømmedyktighet. Det blir også mer svømming i skolen for de yngste. Tiltakene består blant annet av innføring av en ferdighetsprøve i svømming for elever på første til fjerde trinn i barneskolen. Prøven er frivillig det første året og blir deretter.

De vil altså måle om elevene kan det.

Tags: