Gymlek for barn

Gymnastikk og lek er det beste utgangspunktet for aktiviteter for barn. I konseptet “ Gymlek ” kombineres gymnastikkens grunnelementer med lek. Grunnlaget legges i gym og turn! NGTF har lang erfaring med barneidrett og blir sett på som en god start for barnas møte med fysisk aktivitet og idrettsglede.

Barn elsker å leke, barn trener gjennom lek og lærer gjennom lek.

Derfor bør aktivitets- og øktplanene for DNB Idrettsleker inneholde mye. Oslo Turn tilbyr gymlek tirsdag til lørdag i motorikksalen. Det å få et allsidig bevegelsesgrunnlag i ung alder kan legge grunnlaget for en. Dette er et foreldre-barn parti. Husk å meld på barnet på rett parti i henhold til årstall.

Foreningen har som mål å gi et proffesjonelt og kvalitetssikkert tilbud, slik at barn og unge får de beste forutsetningene for fysisk utvikling.

Gymlek for barn

Følg med på facebook for oppdatert info. Breddepartier – Gymlek og Turnskole. Leken er barnas aktivitet og barnas læringsarena, lek er motiverende og gir barn frihet til å prøve og til å feile. Det er satt opp flere valgmuligheter med treningsdager for barn over 3 år. Velg ønsket dag når du melder på. Barn på Gymlek kan trene 1 dag i uken.

TIDLIG KRØKES: Holmen Tropp og Turn har « Gymlek » for barn ned til halvannet år. Alma (2) gleder seg stort til trening hver uke. Gymlek mini følger samme prinsipp som Gymlek. Retningen i apparatløypa skal følges, men er det barn som har behov for å repetere en stasjon, er det greit.

Gymnastikk i forbindelse med andre spill øvelser av denne typen ble kalt Gymlek. Den inkluderer trening på matte, kasse, bom og benk, tilvenning til trampett, lek. Alle barn liker å turne og turn er en svært allsidig idrett. Vi følger Norges Gymnastikk- og turnforbund sitt konsept for GYMLEK.

Gymlek for barn

For de minste barna tilbys Gymlek der grunnprinsippet er å tilrettelegge for. Kombinasjonen av gymnastikk og lek er det beste utgangspunktet. Gymlek 3-4 år er et foreldre og barn parti, hvor barnet jobber med en forelder under hele treningen. Treningen består av grunnleggende aktivitet i hall. Dere vil bli møtt av våre dyktige og unge instruktører, som følger barna fast hver uke.

Instruktørene ønsker å gi barna et positivt møte med fysisk. Norges Gymnastikk- og Turnforbund har utviklet konseptet ” Gymlek” for barn fra 2 -5 år og ”Idrettens Grunnstige” for aldersgruppen 5-12 år. Våre barnepartier gir barna en allsidig bevegelseserfaring i et trygt miljø. Aktivitetene er tilpasset barnets naturlige. GYMLEK OG IDRETTENS GRUNNSTIGE. Gymnastikk og Turn inneholder aktiviteter som gir barn og unge stor bevegelseserfaring.

Gymlek er aktiviteten for de aller minste. I treningene har vi fokus på mye og god aktivitet for barna. Vi tilrettelegger for at barna.

Tags: