Henholdsvis betydning

Søgning på “ henholdsvis ” i Den Danske Ordbog. Find betydning, stavning, synonymer og meget mere i moderne dansk. Dette er et adverb som brukes til å beskrive noe som det gjøres separat eller individuelt og i den allerede nevnte rekkefølgen, brusek når man teller. Hver især i den nevnte rekkefølge. Riktig: Hydro og Elkem har planer om å bygge plastfabrikker i henholdsvis India. Gamle Raadhus, Oslo, Norge Bruken av henholdsvis – Språk – Diskusjon. Mellom de to sammenkomstene i himmelen som det blir fortalt om i henholdsvis Job 1:6 og Job 2:1, gikk det en tidsperiode som det ikke er angitt lengden på.

Finn synonymer til henholdsvis og andre relaterte ord. Gratis norsk synonymordbok på nett. Hvis forholdet mellem to sideordnede størrelser som i det forelagte tilfælde er disjunktivt, dvs. Ord med lekiskalsk betydning betegner noe utenfor språket, som. Denotasjon kan forenklet uttrykt stå for billedets bokstavelige betydning og konnotasjon. Disse begrepene kan som sagt tilsvare henholdsvis en konkret og en. Vi ser at programmet Ungdomsinnsatser har hatt stor og stigende betydning: Om lag.

Andelen 20–24-årige arbeidssøkere i henholdsvis «arbeidspraksis» eller. Jawad anses med dette for å ha hatt en sentral rolle og betydning for. Prosjektgruppen fant det av avgjørende betydning å fremme den men-. Utangspunktet for denne oppgavens spørsmålsstilling er Bourdieus teori om betydningen av kulturell kapital for.

Ordet “Subjekt”s oprindelige logiskontologiske Betydning. Verden og Oplevelsernes Verden som Paralleler — med deres henholdsvis materielle. Otium og otium cum dignitate er latinske henholdsvis ord og uttrykk som betyr « hvile» eller «fred» og «hvile (fred) med verdighet». Navnet er en sammensetting av Kari og Anne, som betyr henholdsvis «ren» og «gunst» eller « nåde». Dataindsamlingsmetodens betydning – Befolkningsundersøgelser om sundhed og sygelighed baseret på henholdsvis personligt interview og selvadministreret. Språkspalten – Når samme ord har en annen betydning i medisinsk fagspråk.

På svensk betyr det henholdsvis morsom og grunn. For å få et bilde av venners betydning for ungdommers livstilfredshet benyttes vennevariablene, henholdsvis bestevenn, venn av samme kjønn. Keith Urbans etniske armpynt betyr henholdsvis «kjærligheten overvinner alt» og «lykken tar aldri slutt». Angelina Jolie har tatovert inn lengde-. En ny SSB-studie viser at klassestørrelse har ingen betydning for om man tar. De betyr henholdsvis "Ingenting" og "Slutt på ingenting".

Underskiltet betyr "Slett ingenting". Også Bårhaug henholdsvis i Nes ved veien østfra Odal og Solør og i. Andre tilfeller hvor kundeklassifiseringen vil ha betydning er i forhold til. Formuler tre stikkord som kan beskrive Jesu plass i henholdsvis islam, livssynshumanismen. Uenigheten viser seg i synet på Jesu religiøse betydning. Tallmessig viktigst er de som knyttes til immunglobulin E (IgE), og vi snakker derfor om henholdsvis IgE-medierte (atopiske) og ikke-IgE-medierte allergier.

Præcisering af betydningen og ansvaret i forhold til begreberne arkivskole og arrangerende skole. Ensomhet og resiliens i sin betydning for symptomer på depresjon og angst – En. Deltakerne ble i et sett med analyser delt i to grupper med henholdsvis. Hvilken betydning kan dette ha for elevers skolefaglige prestasjoner?

Det kan dreie seg om hvilke problemstillinger som blir reist, og hvordan resultatene kan ha ulik betydning for henholdsvis kvinner og menn.

Tags: