Hva er en ‘kontoplan

En kontoplan er en systematisk oppstilling av de kontoer som inngår i en virksomhets bokføring, og inneholder ofte anvisninger om hvordan posteringer skal. Kontoplan eller hovedbok er betegnelsen på kontoene som benyttes i regnskapsføring. Hovedbok-begrepet stammer fra middelalderen da regnskap ble ført i. Kontoplan, en systematisk plan over de kontoer som bokføringen i et foretak omfatter, oftest kombinert med anvisninger om hvordan. Vi skal også lære om kontoplan.

Kontoplanen > redigering av kontoplanen > hva er en standardkonto

Oversikten over alle kontoene kaller vi kontoplan. Kontoplanen danner grunnlaget for å føre regnskap. Denne artikkelen gir deg forklaring på hva en kontoplan er, og hvordan den kan. Energi, brensel og vann vedrørende produksjon.

En standard norsk kontoplan foreslås i Mamut Business Software, men det er. Du bør med andre ord ikke foreta endringer her uten å være sikker på hva du. Unsubscribe from Sissel Fuglestad?

Definisjon og betydning kontoplan

Hva er en 'kontoplan

Alle som har et regnskap må forholde seg til en kontoplan, men selv om. Dette vil avhenge av flere ting, som hva du har av utstyr og inventar. Hva skjer ved aktivering og avskrivning? Aktivering og avskrivninger vil i vår sektor ikke ha noen reell økonomisk effekt. Jeg er veldig usikker på hvordan man skal bokføre PayPal, skal det settes opp som en vanlig bankkonto, eller på annen måte?

Norsk standard kontoplan utgis ikke av Norsk RegnskapsStiftelse, men av Standardiseringen i Norge. Standard kontoplan viser virksomheters inntekter, utgifter, eiendeler og gjeld gruppert etter art, og er obligatorisk for statlige virksomheter. Veiledningsnotat-til-standard-kontoplan-for-virksomheter-s. Eksempler på hvordan artskontoene i standard kontoplan kan kobles mot bevilgningsregnskapet og. Hva som inngår i uopptjent inntekt er nærmere forklart. Hva innebærer krav til tosifret kontoplan? Alle bokføringspliktige, sannsynligvis med unntak av de som har under 600 bilag i året og dermed har.

Oppstillingen av artskontorapporteringen med noter skal vise hva som er rapportert til statsregnskapet etter standard kontoplan i regnskapsåret. STATUS, Konto, Kontonavn, Kommentarer, Lønnsmedarbeider, Kontoplan. Bruk av SAF-T innebærer at den bokføringspliktige i bokføringen sin enten må benytte standard kontoplan og standard mva-koder, eller ha et. Visma Finale Årsoppgjør, Visma Finale Konsolidering og Visma Finale Rapportering har en kontoplan som er helt fri. Det betyr at det er mulig å angi hvilket. Hva er regnskap og hvorfor gidder vi?

TT-koden er en ”egen kontoplan ” til bruk for lønningskontoret samtidig som TT-koden ivaretar oppgavepliktige ytelser. Hvilken konto partileddet benytter for overføringer fra andre ledd innen partiorganisasjonen, kan variere og avhenger av hva overføringene. SevenOffice benytter norsk standard kontoplan, men det er mulig å. Oversettelse av kontoplan til engelsk i bokmål-engelsk ordbok – Flest oversettelser, helt. Vet du hva den engelske oversettelsen for det norske ordet " nidsk" er? Her finner du 7 betydninger av ordet Kontoplan. Du kan også legge til en definisjon av Kontoplan selv. Jeg leste gjennom en del innlegg som omhandler reiseregning uten å finne ut hva som passer for oss. Vi har personer som registrerer.

Slik fungerer kontoplanen i Xena. Hvordan er Xena- kontoplanen annerledes? Uansett hva som vises på skjermen, vil en utskrift eller en e-post inneholde. Du kan oppdatere din kontoplan enkelt ved å bruke eksport og importfunksjonaliteten i Visma eAccounting Standard. For å kunne importere kontoplanen, må. Veileder for implementering av ny kontoplan fra 01. Er det uklarheter eller ønsker om å få vite mer om hva betydningen av de ulike feltene er.

Modul 3- Kontoplan Modulen gir deltakerne forklaring på hva en kontoplan er og hvordan den kan hjelpe foreningen til å ha et ryddigere regnskap. HMS og mange flere av de begrepene en kommer borti når en har ansva- ret for inntekter.

Tags: