Intensjonsavtale definisjon

Men hvor bindende er egentlig en slik avtale? Mange kommuner velger å utarbeide en intensjonsavtale om sammenslåing i forbindelse med kommunereformen. Dette er dermed ganske likt en avbestilling. En opsjon kan være en form for forkjøpsrett, en betinget avtale, en foreløpig avtale og en såkalt « intensjonsavtale ». Eller en « intensjonsavtale » kan etter.

Setningseksempler med " intensjonsavtale ", oversettelse minne. Fant 0 setninger matching frasen intensjonsavtale. Vedlegg til intensjonsavtale mellom kommunene Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund. Fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet er definisjoner av. En intensjonsavtale er en avtale som beskriver partenes hensikter og som i utgangspunktet ikke er ment å være rettslig bindende, men som. Det er imidlertid tvil om hvor grensen for hva som skal.

Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet underskrev 18. Selger må vurdere om det før full DD lages bindende intensjonsavtale med. Videre utvikling, verifikasjon og definisjon. Detaljprosjektering og bygging. Definisjon av avtale i Online Dictionary. Avtaleretten omfatter reglene om hvordan avtaler gyldig inngås.

Fet, Skedsmo og Sørum bygger ikke på en felles intensjonsavtale. Virksomhetsmål, effektmål og resultatmål. Mandatet har til hensikt å gi en tydelig beskrivelse og definisjon av formålet med. Denne bransjeavtalen erstatter intensjonsavtalen av 7. Definere annet passende arbeid til de som eventuelt blir. Fjorårets intensjonsavtale skulle følges opp med en forpliktende. Sandøy står pr definisjon utanfor ein felles arbeidsmarknad pga store reiseavstandar. Etter definisjonen regnes det som matsvinn også når nyttbare deler. Han hadde ikke noe tro på intensjonsavtalen som Flatanger og de fem.

På den andre siden er Flatanger definert som ufrivillig liten, og kan få. Kulturrådet gir tilskudd til å skape ny musikk innenfor alle sjangre. Hvert år støtter vi et stort antall nye verk gjennom ordningen. En anleggseiendom defineres som en bygning eller konstruksjon, eller et. Et annet ord for håndgivelseserklæring er intensjonsavtale eller opsjonsavtale.

Arbeidsmiljø defineres som de fysiske og psykiske forholdene som omgir. Da standarden ble utviklet etablerte ISO en intensjonsavtale med ILO for å sikre. Definere funksjonelle behov (kapasitet og kvalitet). Følgende ansvar og roller er definert: 1. Kommunikasjonsplan, inkludert interessentanalyse. Intensjonsavtale om sammenslåing av kommunene Moss og Rygge. Endelig avtale forkledd som intensjonsavtale? EØS- definisjonen av SMB er maks årsomsetning på 50 millioner euro eller maks balanse på 43 millioner euro. Kommunestyret støttet forslaget om intensjonsavtale med Den Norske Turistforening (DNT) om fremtidig utvikling av Breivoll friområde.

Følgjande hovudmål er henta frå intensjonsavtalen og er lagt til grunn for.

Tags: