Kaste trykkimpregnert

Om det ikke er lagt opp spesielle løsninger skal både CCA- og Cu impregnert treverk deklareres og. Skal du kaste trykkimpregnert materiale, må du være oppmerksom på at materialene utvikler svært giftige gasser, støv og aske når de forbrennes. Dersom du ikke sorterer, blir avfallet deponert eller brent. Da frigjøres de farlige stoffene, og forurenser jord eller luft. Trevirke kan leveres på gjenvinningsstasjonen.

Du finner en oversikt over gjenvinningsstasjonene i Vesar-området under punktet "NÅR OG HVOR".

Interaktivt kart over gjenvinningsstasjonen

Kaste trykkimpregnert

Her finner du informasjon om avfallstypen impregnert trevirke, CCA. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å. Impregnert tre – Kan gammelt trykkimpregnert treverk brennes? Hvor skal man kaste vanlige lyspærer, brukte skruer og spiker? Kan jeg fyre med impregnert matriell? Mange er usikre på hvordan man skal kaste gamle lyspærer og.

Du kan ikke levere trykkimpregnert trevirke og lignende på miljøstasjonen.

Miljøstasjon for selvsortering

Kaste trykkimpregnert

Hvis du er usikker på hvor du skal kaste avfallet kan du gå inn på sortere. Farlig avfall: Rester fra olje-, kjemikalie- og malingsprodukter, lim, løsemidler, batterier og trykkimpregnerte materialer. Gratis, unntatt for trykkimpregnerte materialer som har enhetspris på kr. Se hva som er betalbart avfall og hva som er gratis og kaste. Som maling, lakk, lim, spraybokser etc.

Skal man bytte tak er det enkelt å få en container man kan kaste taksteinen rett. Finner du ikke svar på det du lurer på her, kan du kontakte oss. Trykkimpregnert trevirke, huntonitt tre som er tilsmusset med f. Prøv vårt interaktive kart og planlegg besøket. Dette avfallet er det gratis å levere. Velg avfall du vil kaste og se kjørerute.

Det som leveres gratis, pakkes sist inn i bilen, og. Brennes i spesialovner, og gjenvinnes til. Under ser du en liste over hva du IKKE har lov til å kaste i iSEKKene. Hvis det du skal kaste, ikke tilhører noen av de andre kategoriene vi har på avfallsplassen.

Da kunne en kaste alt av avfall i samme container, en blanding av vanlig skrot til. Isolasjon, trykkimpregnerte materialer eller gips ved større mengder.

Hva må jeg ikke kaste i containeren?

Kaste trykkimpregnert

Farlig avfall som: maling, lim, lakk, løsemidler, syrer, baser og annet farlig avfall ( spesialavfall). Visste du at man for eksempel ikke kan kaste gips eller trykkimpregnert trevirke i container med vanlig blandet. Du kaster selv innholdet i riktig container, og derfor bør du sortere avfallet før du. Her kaster du aviser, ukeblad, reklame, kopipapir og pappkartong. Unntak: avfall fra borettslag vil fortsatt bli registrert som. Sørg for at du har nok behaldarar å kaste dei ulike avfallstypane i. Er du i tvil om treverket er impregnert eller ikke, bør du fremdeles ta det med til avfallsmottaket: de vil kunne fortelle deg hvor det skal kastes. Elektriske og elektroniske produkter. Tromsøværingene kaster stadig mer avfall.

Husk at trykkimpregnert trevirke må leve res som. Har du avfall av de nevnte typer, ta kontakt med oss, og vi vil bistå med veiledning og. Både dekk, impregnert eller behandlet treverk, tekstiler, plastmøbler, madrasser og gamle båter finner veien til bålet. Vinduer: Klorparafinerte- og PCB-vinduer er.

Tags: