Kompetansemål tømrerfaget

Programområdets navn på ulike språk. Læreplan for tømrerfaget, Formål, Grunnleggende ferdigheter. Laugets servicekontor som ivaretar kurs og kompetanse samt et opplæringskontor for Tømrerfaget med ca 120 medlemsbedrifter. Tømrarfaget representerer store verdiar i byggjenæringa. Faget blir drive i store og små verksemder over heile. Eleven skal utvikle kunnskaper. Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne.

Læreplan i felles programfag i Vg1 bygg- og anleggsteknikk. Verktøy til hjelp i forbindelse med vurdering og utarbeidelse av vurderingskriterier. Tømreren jobber på byggeplass og bruker utstyr som sager, kraner og stillas. Du skal innom alle kompetansemål i tømrerfaget.

Man kan vel si at som tømrer er du selve nøkkelpersonen i et byggeprosjekt. Du bygger og monterer ulike typer. Kunnskapsløftet med sterk støtte fra Søgaard gir oss en tømrer som. Dette gjentas da også i alle kompetansemålene i forslag til læreplan i. Lavenergiprogrammet ønsker en vurdering av kompetansemål for ulike. Opplæringskontoret for tømrerfaget. Gjennomføring av kompetansemålene på byggeplassen: Være til stede.

Kompetansemål i læreplanen er at. Tolke og konkretisere kompetansemålene. Det inneber også å bruke slike verktøy til målingar og utrekningar. Tverrfaglig eksamen innebærer at eksamen skal prøve kompetansemål fra alle.

Les mer om ny læreplan og nye temaer i Ressursbanken til God helse. Matematikk 2P – Tal og algebra i. Faglig ledelse er den andre delen av Mesterutdanningen. Du får en grunnleggende innføring i de faglige ledelsesoppgavene og emnene som er spesielle for. Hovedområder og kompetansemål for tømrerfaget:. Byggopp sin satsing på kvalitetsheving er det nå innført et nytt fordypningskurs for tømrerfag lærlingene. Kurset tar for seg kompetansemål.

Tømrerfaget omfatter bygging og montering av ulike typer trekonstruksjoner. VG 2 Byggteknikk med vekt på de kompetansemål som er relevant for enten stillasbyggerfaget, tømrerfaget, murerfaget eller betongfaget. Grammatik: Relativpronomen tømrerfaget utdanning byr muligheter utfordringer resultater befolkningens bruk. Fagprøven og svenneprøven er avslutningen av to år i skole og to år i bedrift for lærlinger. Læreplanen skal fortsatt ha kompetansemål.

Praksiskandidater kan ta prøven på bakgrunn av. I yrkesfaglig opphenting gjennomføres kompetansemål fra programfagene på. Her vil elevene lage en enkel trekonstruksjon. De fleste læreplaner har kompetansemål som går på at elevene skal kunne. Planene på Vg1 Bygg og anleggsteknikk, Vg2 Byggteknikk og Vg3 Tømrer gir. Det finnes ikke noen kompetansemål i læreplanen for tømrerfaget.

Gi tilbakemeldinger til opplæringskontoret i halvårlige. Aktuelt i forhold til ønske om færre kompetansemål på selve fagprøven. Bygg- og Anleggsteknikk ved Slåtthaug vgs (betongfag og tømrerfaget ).

Tags: