Konflikter

Her finner du bakgrunn og beskrivelse av pågående konflikter og kriger i verden i dag, og om stedene der FNs fredsbevarende operasjoner er aktive. Utdrag fra ped 1: Konflikt er ikke det samme som uenighet. Ikke siden den kalde krigen har det vært flere alvorlige væpnede konflikter i verden enn i dag. De fleste av dem er borgerkriger, men også forholdet mellom.

Lær om hvordan FN og forskere skiller mellom ulike typer konflikter, og hvilke konsekvenser dette har for hvordan det internasjonale samfunnet kan gripe inn i. Hvordan definerer en ulike konflikter og kriger?

Konflikter

Alt etter hvilke behov en har finnes det ulike måter å definere væpnede konflikter på. Organisasjonen The International Crisis Group har rangert de ti mest betente konfliktene som investorer og samfunnsaktører bør følge med på i. Konflikter er i seg selv verken et gode eller et onde. Håndtert på riktig måte kan konflikter være en kilde til utvikling, læring og tettere relasjoner. Skal vi forstå dagens kriger og konflikter, må vi se på dem med nye øyne. De er en følge av at mennesker ønsker å stå for det de mener, og at det er spillerom for å gi uttrykk.

Konflikt, en tilstand hvor to eller flere motstridende ønsker, impulser eller motiver er til stede samtidig. Langvarige eller sterke uløselige konflikter.

Konflikter

Internasjonal væpnet konflikt, betegnelse på en væpnet konflikt mellom to eller flere stater, folkelig gjerne kalt krig. Redd Barna kjemper for å oppfylle barns rett til beskyttelse, overlevelse og skolegang før, under og etter en væpnet konflikt. Blodige konflikter i Afrika sør. En økning i oljeprisen øker sannsynligheten for væpnede konflikter i land som produserer oljen på land.

Det er motsatt i land som produserer. Studiet av konfliktløsning handler om hvordan ulike aktører går frem for å bidra til at konflikter kan få fredelige utfall. NUPIs forskning på konfliktløsning. Hva er konflikter og terrorisme, og hva kan FN gjøre for å stoppe konflikter og fremme menneskerettigheter? Vi gir nødhjelp basert på behov alene, og gjør alt vi kan for å nå frem til dem som trenger oss. I denne boken forenes juridiske og organisasjonspsykologiske løsninger med tanke på å foreta en forsvarlig og god håndtering av konflikter og trakassering. Hvordan oppstår konflikter og hvordan kan de løses?

Emnet omhandler hvordan konflikter opptrer, hva som bidrar til utvikling av- og nedtrapping av konflikter. Det tematiseres rundt holdninger og menneskesyn i. Opposisjonens forsøk på å ta makten i Venezuela var trolig avtalt med USA og vil føre til konflikt mellom landene, tror forsker Benedicte Bull ved. Men av og til kan det være greit å få hjelp av en annen person for å løse en konflikt. Også mellom land kan det oppstå uenighet og krangel. Førsteamanuensis Nigel Halpern og Deodat Mwesiumo, doktorgradsstipendiat ved Høgskolen i Molde, har publisert en artikkel som undersøker konflikter.

Les og se nyheter, artikler og videoer om Konflikt på VG.

Konflikter

Vil du vite mer om hvordan du kan håndtere relasjoner og konfliktsituasjoner med barn og ungdom på en. Vi er ikke så like at vi alltid tenker, føler og reagerer på samme måte. Som regel vil vi dra i litt forskjellige retninger. Enkelte konflikter skyldes uenighet om lønnsforhold og tariffspørsmål, og kan løses gjennom forhandlinger og drøftinger i henhold til lov- og avtaleverket.

Kunnskap om rettigheter, plikter og ansvar kan.

Tags: