Kontogrupper regnskap

Leter du etter en lærerik, effektiv og brukervennlig måte å gjøre regnskapet selv på? Kodeklasse 9 er ledig og kan f. Regnskap er en oppstilling over inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld til. Kontoplanen er en meget sentral del av regnskapet, fordi den danner selve. Kontonumrene er delt inn i kontokodeklasser, kontogrupper og kontokode.

På denne kontogruppen fører man normalt langsiktig gjeld som er sikret med.

Brukerdokumentasjon – mitt regnskap

Kontogrupper regnskap

Hovedoppgaven til denne kontogruppen er således å gi en pekepinn på. Denne kontogruppen skal således føre regnskap med hvor mye halvfabrikat bedriften kjøper inn og bruker i sin produksjon. Kontogruppen vil også være en god. Her skal vi se hvordan de ulike postene i regnskapet får tildelt kontoer.

Kontoplan er en samling av alle regnskapskonti tilknyttet et regnskap. Saldobalansen består av de kontiene i kontoplanen som det er ført transaksjoner på. Til deg som gjør den viktige jobben med å føre regnskap for ditt lokallag eller. Som man ser blir regnskapet belastet med en kostnad som følge av avskrivningen, men det vil.

Knif regnskap informasjon om regnskapskurs høsten 2018 by knif

Kontogrupper regnskap

Uopptjent inntekt (motpost kontogruppe 32). Regnskap i Korpsdrift har ikke full mva-beregning p. Dette innebærer at det er noen kontogrupper som ikke er lagt inn, og noen. Kontoinndeling, også kalt kontogrupper, er inndelingen av kontoplanen i resultat- og balanserapporter. Regnskap Norges utvidede kontoplan er satt opp både i bokform og som en. For alle kontogrupper og klasser er den engelske oversettelsen satt opp ved. Opplegget som er skissert her er monistisk. I enkelte kontogrupper er det opprettet flere kontoer på tresiffernivået med. Overføringer fra andre statlige regnskaper (postene 50 til 59).

Det enkelte apotek kan ved behov ha flere kontogrupper innenfor vedkommende. Gå på «Kontoplan» under kategorien regnskap. Driftsrapport – detaljert budsjettgruppe 1A. Salgsinntekt avgiftsfri (varer og tjenester). Quizlet flashcards, activities and games help you. Avskrivningene belastes i kontogruppe 60. Dette vil ikke gi noen resultateffekt i regnskapet.

Se ellers: Kontaktpunkter for regnskap.

Norsk standard kontoplan ns 4102

Kontogrupper regnskap

Bokføring av bunt må gjøres for å overføre bilag til regnskapet. Alle varer må være tilknyttet en gyldig kontogruppe før varen kan selges. Kurset gir deg en grundig innføring i regnskap for deg som ønsker å føre regnskap for en bedrift. Kontoplanen danner grunnlaget for det regnskapet du skal føre.

Utgifter som ikke kan føres på andre kontogrupper i kontoklasse 6 eller 7 kan føres i denne. Dette er forskjellige firesifrede koder som brukes for å beskrive hva slags inntekt eller utgift du har hatt i regnskapet ditt. Hvis du for eksempel setter en utgift på. Man går igjennom kontogrupper, og tar gjerne eksempler på noen enkle føringer. Hvordan påvirker resultatregnskapet og balansen hverandre. Regnskapet skal føres etter god regnskapsskikk og hvert bilag skal føres på.

Planen er delt inn kontogrupper for Balansen med numre som begynner på 1 for. Når en kontogruppe eller en konto er aktivert (raden har turkis farge), kan man bevege seg opp og ned i. Du finner Nøkkeltall, Resultat og Balanse ved å gå på Vis – Regnskap. Første gang du benytter "Mitt regnskap " kommer du til en oversikt som heter. Hva som er et fornuftig utvalg av kontogrupper avhenger i stor utstrekning av.

Det er også mindre endringer på andre kontogrupper. Vi har laget en endringslogg som.

Tags: