Kristendommen pdf

Lokus er Aschehougs portal for digitale læremidler. Læremidlene på Lokus inneholder interaktive oppgaver og andre læringsressurser for elever, samt. Når og korleis vann kristendommen fram i Norge? Tradisjonell oppfatning av kristningsverket bygger på Snorres framstilling i Heimskringla (Hkr. ). Kristendommen i Afrika: Forskningsutvikling og forskningsoppgaver.

Religionsstatistikk og religionsgeografi. Om lag 2,3 milliarder kristne på verdensbasis. Bjørnson døde, om hans forhold til kristendommen. Kompetansemål: innhente digital informasjon om og presentere aktuelle spørsmål som opptar mange kristne. Kompetansemål: ▫ Forklare særpreget ved kristendom og kristen tro som livstolkning i forhold til andre.

PDF -filen du valgte skal nå lastes i denne rammen dersom din nettleser har en PDF -plugin installert (f.eks. en nyere versjon av Adobe Acrobat Reader). Tro og tanke (kapittel 9-11) om kristendommen, Bibelen og den kristne læren. Kvalifikasjonsrammeverk for det 2-årige studiet i kristendom, religion, livssyn og. Publisert: Oslo: Universitetsforl. Norge i dag, Bibelen som kilde til.

You can find book gjr rede for sentrale trekk i kristendommen in our library and other format like: gjr rede for sentrale trekk i kristendommen pdf file gjr rede for. Sidetall i årsplanen refererer til denne om ikke. Rosenkransen er en bønnekrans, og brukes først og fremst i katolsk kristendom. Kransen består av fem grupper med ti små perler, en stor. Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) for 9. Konvertering til kristendommen – mulige konsekvenser. Nei til kristendom som er mer opptatt av ytre ting enn selve hovedbudskapet i. Helvete i kristendommen refererer til beskrivelser av helvete innenfor den kristne teologi.

Helvete er der stedet eller tilstanden hvor Guds definitive dom over. Eksempel hentet fra hinduismen. Språk og kommunikasjon – eksempel hentet fra kristendommen. Hovedområdet kristendom omfatter kristendommen i historisk perspektiv og. Kopternes omvendelse til kristendommen. Les eller last ned hele bladet i pdf -format her. Humanistskolen pålegges et like stort fokus på.

I dag sammenlikner mange Øverlands angrep på kristendommen med debatten som har vært omkring Muhammed-karikaturene i vår samtid. Jødedom spesielt, Hinduisme og Buddhisme generelt. Religion, livssyn og etikk er et ordinært skolefag som. Da blev det afgjort at kristendommen fra at være en jødisk sekt kunne blive en. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne.

Bibelens oppbygning, finne fram i bibelske tekster og reflektere over forholdet. En student som har fullført bachelorprogrammet i kristendom, ledelse og menighetsutvikling. Overgangen fra hedendom til kristendom er blitt sett som grunnsteinen for epokeskillet vi ser ved slutten av vikingtiden og. NT), og mellom jødedom og kristendom.

Tags: