Kum til gårdsplass

Den leveres med innvendig diamenter 315 og 425 mm og benyttes i tilknytning til avrenning fra veier, gårdsplasser, arealer med fast dekke osv. Et enkelt system som sikrer avrenning av vann på gårdsplassen, foran. Det finnes kummer og rister overalt. Både i gater, gangveier, hovedveier, boligområder og gårdsplasser.

Men også på steder som å bensinstasjoner og. På Kleivane i Sandnes kommune bygges 500 boliger.

30 tips til deg som skal legge belegningsstein

I hver gårdsplass monteres en Storm- kum, som samler opp vannet fra eiendommen. Planen er å grave ned en kum med rist, der vannet kan renne ned. En egen spesialavdeling, med fire mann, spesialproduserer kummer kontinuerlig. Ved bruk av ristlokk kan også overvannet fra gårdsplassen fanges opp og.

LOD- kum er en lokal overvannsløsning for boliger, gårdsplasser og mindre områder med tette flater. Innløpet «spyler» det strupede utløpet hver gang det regner. Det er også et godt alternativ å legge renner med rist som leder vannet til kum eller ut i terrenget. Skjæveland Cementstøperi tilbyr et stort utvalg av avløpsrør, kummer,grenrør, slamavskiller,kabelkanaler,belastningslodd og andre betongprodukter.

Legge ned kum på gårdsplass

Kum til gårdsplass

Dette bør tas hånd om slik at bygninger ikke skades. I tillegg ønskes avløp fra renner under grunnen direkte til kum. Vi hjelper deg med anbud på kum. Anbudstorget viser deg resultater med " kum ". Steinlegging av gårdsplass med drensrist, bed og kantstein. Dette medfører at regnvann ikke går ned i dedikert kum men renner inn på gårdsplassen i nr 6. Bør utbedres snarest før jeg får gårdsplassen.

Oversvømmet gårdsplass og kjeller. Fergeland 111 Steinkjer Norway. Vi har utstyr for kjerneboring av kummer – kan utføres etter nærmere avtale. Overvann renner gjennom hagene. Husfasader mot indre gårdsplass i kvarta.

Arbeide med kum til fellestunnel i Torgg. Rask og effektiv renovering av kummer. Permacast-isolering er et komplett system for renovering av kummer. Metoden gir en ny kum i en eksisterende.

En overvannskum er en kum som tar unna regnvannet, over tid så blir.

Masse vann i gata pga tett kum

TEGRA kummer omsettes med stor suksess. Lysåsbakken i kum ved eksisterende felles avkjørsel ved. Settes det inn T-rør i kum over hovedledningen, skal innleggets utvendige. Gårdsplass rundt låven har fast dekke.

Wiang Kum Kam, Chiang Mai: Se anmeldelser fra reisende, artikler, bilder og gode tilbud for Wiang Kum Kam i Chiang Mai, Thailand på TripAdvisor. Har sett etter men kan ikke se at det er noen kum her som skal ta. Vannet spiser seg vei inn i gårdsplassen vår, og vi må bruke mange tusen på å få gårdsplassen vår til å se bra ut. Det har vi ikke tatt oss råd til nå i år, pga vi har. Eksempel på lokal overvannshåndtering der takvann og vann på gårdsplass føres til magasin for. Overløpet leder eventuelt overskuddsvann mot kum. Illustrasjon Løfte- og monteringsverktøy.

Alle boliger har en hovedstoppekran for vann i gårdsplassen eller på fortauet. Fjern løv og avfall fra kummer og sluk på gårdsplassen, og i. Seljeveien inn på gårdsplass på begge sider av huset. På denne kum skulle også vært montert rist istedet for vanlig. Pragmakummen er en tilsvarende kum for Pragma rør (110 mm – 630 mm).

Ved å steinlegge uterommet kan du unngå at det blir et gjørmehav på gårdsplassen når det regner.

Tags: