Ledige stillinger i staten

Her finner du ledige stillinger og jobber i staten, Spar tid og effektiviser jobbsøkingen med WebCruiter-ID. I staten finner du mange ledige attraktive stillinger. Statlig sektor kjennetegnes av svært kvalifiserte medarbeidere til de forskjellige. Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten logo.

Ledige stillinger, bedriftspresentasjoner, traineeprogrammer og yrkesguide. Startsiden for jobb og karriere. Det er en utfordrende, spennende og utviklende stilling, hvor du kommer til å jobbe selvstendig og i samarbeid med husets medarbeidere i et godt og kreativt. Bydel Bjerke har ledig stilling som seksjonssjef økonomi. Staten som arbeidsgiver skal utnytte den fulle bredde i befolkningens kompetanse. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst. Chefdistriktstandlæge, Aasiaat, Grønland.

Alle ledige stillinger i Direktoratet for økonomistyring blir kunngjort her. Statens pensjonskasse er den største leverandøren av offentleg tenestepensjon i Noreg. Vi har eit breidt sammansett fagmiljø – og eit viktig samfunnoppdrag. Det gjelder både for kommunale stillinger, så vel som statlige stillinger, men med litt.

Vi som arbeider i Statens helsetilsyn har spennande arbeidsdagar og mange. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en. Forsvaret har i dag blitt en mangfoldig arbeidsplass med gode forutsetninger for karriere og egenutvikling. Søk etter nye Statens naturoppsyn-jobber. Politiet, Statens Barnehus er tilgjengelig på Indeed. Førstekonsulent, Fast Stilling, Vikariat Som Førstekonsulent og mer! Tidligere var det anledning til å gjøre unntak fra. Dette gjelder både saksbehandling i ansettelsessak, prosessen for ansettelse, og utlysning av ledige stillinger.

I statlig sektor har man også et. Nikolai har fått fast jobb hos Avinor, på Stavanger lufthavn, Sola. Flott markering med Erlend Wiborg (FrP) og Margret Hagerup (H) fra. Men stillingen ble ikke utlyst, slik hovedregelen er for alle ledige stillinger i staten. Det offentlige har nemlig plikt til å ansette den best. Hovedregelen om offentlig utlysning. Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram.

Dette er nødvendig for å sikre reell konkurranse om ledige stillinger, bredest mulig rekruttering. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder. Et eksempel er de statlige helseforetakene. Den overtallige ansatte må selv ta initiativ til å søke på ledige stillinger. PST er underlagt Statens alminnelige regler om ansettelser og. Dagens mest populære 24 Statens Vegvesen- stillinger i Norge.

Dra fordel av nettverket ditt og bli ansatt. Nye Statens Vegvesen- stillinger blir lagt til daglig. Se hvilke ledige stillinger vi har. Statens legemiddelverk skal sikre god kvalitet ved behandling med legemidler og at. Oversikt over ledige stillinger. Statens havarikommisjon for transport (SHT) er en etat underlagt Samferdselsdepartementet.

SHT har som oppgave å undersøke ulykker og. Fire ledige stillinger er lyst ut i SNO, hvorav tre er tilknyttet den sentrale administrasjonen i Trondheim og en som naturoppsyn på Oppdal. Kunngjøring av ledige stillinger flyttes fra Norsk Lysingsblad til Aetat. Informasjon om ledige stillinger i staten (samt andre offentlig utlyste stillinger) er. Det er allerede et enormt etterslep på uteksaminerte politistudenter uten jobb. Likevel har det aldri blitt satt av mindre penger til nyansettelser i. Vi ønsker ikke henvendelse fra telefonselgere. Ved å søke på en stilling gis det samtidig samtykke til at Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet kan foreta en.

I tillegg er det for noen stillinger og i noen sektorer eksplisitte krav til ekstern utlysning. Ekstern utlysning av ledige stillinger i statlig virksomhet. Sivilombudsmannen tilbyr oversiktlige arbeidsbetingelser med lønn og arbeidsvilkår etter hovedtariffavtalene i Staten. Vi har fleksibel arbeidstid, betalt overtid.

Tags: