Lønnstrinn staten 2018 timelønn

Her får du en stor oversikt om blant annet lønn og frynsegoder, økonomi, lønnsforhandling, de. Ved beregning av timelønn i timelønnstabellen i staten blir brutto årslønn fratrukket tilskudd til. Timelønnede som er uorganisert eller medlem av LO- Stat, Unio eller YS- Stat. Lønnstrinn, 37,5 timer, Lønnstrinn, 37,5 timer. Lønnstabell A Lønninger for arbeidstakere i staten pr.

Timelønn fastsettes slik: avtalt årslønn.

Lønnstrinn staten 2018 timelønn

Oppgjøret endte med et generelt tillegg på minimum 1,25 % med virkning fra 1. Tariffområde Staten omfatter Deltas medlemmer i ulike former for statlig virksomhet. Hovedlønnstabell for arbeidstakere i staten fra 1. Lønnsregulativet i finans gjelder fra 1. Gjelder for de som går over fra 12,5 til 12-måneders lønn. Akademikernes hovedtariffavtale innebærer at forhandling om lønn ikke lenger skal skje sentralt i Oslo men. Resultatet innebærer at all lønn skal forhandles lokalt i den enkelte virksomhet for våre.

Bruddprotokoll Akademikerne – staten 30. KMD ber om at det i forbindelse med utbetaling av lønn og. Alt du trenger å vite om lønnsforhandlingene i staten. Hva er dine rettiggheter, hvilke lover regulerer lønnsoppgjørene og hva er gjeldende tariffavtaler.

To Hovedtariffavtaler i staten. Personalforum ved Det helsevitenskapelige fakultet 2. HOVEDLØNNSTABELL LO STAT, UNIO OG YS STAT 1. En av de viktigste oppgavene for Utdanningsforbundet er å jobbe for at medlemmene skal ha bra lønn og gode arbeidsvilkår. Lønn for arbeidstakere i staten gjeldende fra 1. Siste nytt om lønnsoppgjøret ditt. Her finner du mer om vårt arbeid. Søk i tariffavtaler eller se oversikt over avtalene Fagforbundet er part i. Staten ønsker å kvitte seg med både dagens lønnssystem og normalarbeidsdagen.

Man starter på en lønn som avtales individuelt (men som ikke kan gå under et visst grunnivå), og rykker så oppover en. Sett deg inn i satsene som viser hva du minst bør ha i timelønn! Hovedtyngden av våre medlemmer i staten er ansatt ved universitet og høgskoler.

Lønnstrinn staten 2018 timelønn

Vi har undersøkt IT-konsulenters lønn, hva som spiller inn for de ulike. I statlig sektor er også eventuelle kronetillegg (tidligere B-trinn) tatt med. Mer informasjon om lønnstrinn, lønnstabeller, lønnsrammer og tariffoppgjør i Oslo kommune finner du her. Lønnsstatistikken gir en oversikt over lønnsnivået og endring i lønn for. Staten og YS Stat ble natt til lørdag enige i årets lønnsoppgjør.

Endringene i hovedtariffavtalen for LO Stat, Unio og YS Stat pr 1. Avtaleverk rundt lønn, tillegg og kompensasjon samt nedlasting av BFO lønnstabell. I henhold til hovedtariffavtalen i staten (HTA) og tilliggende lover og. Formålet med dette er å sikre at lønn blir håndtert i samsvar med. Hovedtariffavtalen omfatter enhver arbeidstaker som er ansatt i staten, med noen få unntak. Og hvor mye lønn kan du forvente som postdoktor? Fire vitenskapelige stillinger tjener under snittet i staten. Lønn under fravær for utførelse av offentlige verv.

Bestemmelsene i Hovedavtalen mellom LO Stat og Spekter følges av partene. Nedenfor kan du se listen med lønn for 300 yrkesgrupper.

Tags: