Magmatiske bergarter

Animasjonen over viser hvordan en steinsmelte trenger opp fra dypet og inn i en del. I dette blogginnlegget skal jeg skrive litt om magmatiske bergarter. Jeg skal skrive hvordan og hvor de er dannet. I tillegg skal jeg skrive litt.

Bergarter laget når magma (smelte) størkner.

Magmatiske bergarter

De prikkete steinene – magmatiske bergarter. Målet med aktivitetene er at barna skal gjenkjenne prikkete mønster og prikkete steiner, og kunne forteller. Vi har størkende bergarter, sedimentære bergarter og omdannede bergarter. Størkende bergarter kalles også for magmatiske bergarter.

Ryolitt er en svært utbredt bergart. Jeg har valg å skrive om magmatiske bergarter, hvordan den ble lagd og de.

Magmatiske bergarter

Magmatiske bergart, metafor bergart og sedimentær bergart. Til stuffprøve Learn with flashcards, games, and more — for free. Quizlet flashcards, activities and games. PRIKKETE STEIN – Magmatisk bergart.

De deles i tre grupper, avhengig av hvor magmaet størknet. Historien til de prikkete steinene handler om lava og vulkaner. Alle prikkete steiner har en gang. Den største forskjellen mellom vulkansk, sedimentære og metamorfe bergarter, er måten de er dannet, og deres ulike teksturer.

Vi har tre hovedgrupper bergarter, magmatiske, sedimentære og metamorfe bergarter, og disse skilles ut i fra hvordan de blir dannet. Størrelsen på mineralkornene til en magmatisk bergart kan si noe om relativ dybde de er størknet på. I denne aktiviteten skal dere forsøke å sortere de. Filmen handler om de tre hovedtypene bergarter: sedimentære, magmatiske og. Magmaen kommer opp under jordskorpen og størkner strukturen på disse bergartene kan variere fra.

Magma og magmatiske bergarter flashcards from Silje G. Bergarten jeg skal fortelle om er den magmatiske.

Magmatiske bergarter

Stripete steiner = Metamorfe bergarter. Vi har flere varianter av magmatiske bergarter: Dypbergart Magmaen har. Gjre greie for hvordan jorda er oppbygd, hovedtypene av bergarter og hvordan de blir. Dypbergarter er, sammen med gangbergart og dagbergart, en av hovedgruppene av magmatiske bergarter. Teksturer er definert som variasjon i størrelse, form og orientering mellom de forskjellige mineraler som.

Islands geologi og tunneler – bergarter i Island. Størknings ( magmatiske ) bergarter (90%):. De magmatiske bergartene er dannet ved at magma har trengt opp gjennom jordskorpen fra jordens mantel, og blitt avkjølt slik at det flytende. Forklare dannelsen av magmatiske og metamorfe bergarter ved bruke teorien. Vi ser p typiske kjennetegn for disse bergartene og hvordan. I denne presentasjonen hører du om den delen av geologien som handler om noen sentrale bergarter.

Hvis du går inn på denne linken kan du se animasjoner og utforske det geologiske kretsløpet nærmere.

Tags: