Master deltid nettbasert

Vi tilbyr en rekke masterutdanninger på heltid eller deltid. Stort utvalg av nettbaserte masterprogrammer ved universiteter over hele verden. En online mastergrad er en øvre nivå, post-bachelor kvalifikasjon for. Ta enkeltemner eller en hel master i organisasjon og ledelse samtidig som du jobber.

Studiet går på deltid og kan kombineres med jobb. NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier tilpasset deg som er i arbeidslivet. Vi tilbyr kurs av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå. Universitetet i Bergen tilbyr erfaringsbaserte masterprogram som kan tas som fleksibel videreutdanning på deltid.

Studier ved UiT (bachelor, master, årsstudier etc.). Aldring og geriatrisk helsearbeid ( deltid, samlingsbasert) – master, 3 år. Her går vi nærmere inn på hvordan vi kan forebygge og avhjelpe vansker og barrierer for læring og utvikling på områdene språk, lesing og skriving og når det. Mastergradene som Høyskolen Kristiania Nettstudier tilbyr i samarbeid med Edinburgh Business School er anerkjente program med høyt faglig innhold og nivå. Her finner du alt av informasjon om utdanning innen SPESIALPEDAGOGIKK, DELTID ( Master ). Studiet inngår i master i Undervising og læring, med spesialiseringar i matematikk, norsk.

Norsk (nordisk) 4×15 stp, nettbasert med avgift. Vidareutdanning ( masternivå ). Masterstudiet i styring og ledelse gir deg nyttig innsikt i aktuelle utfordringer for. Du velger selv om du vil ta masterstudiet på deltid over tre år, eller om du. Hos oss kan du spesialiser deg i den delen av faget du er mest interessert i. Dette studiet kan gjennomføres både på heltid og deltid via nettstudier. Om du studerer på deltid, deles studiet opp i tre trinn.

Så vidt vi vet er vi først ute med å tilby et fullt masterprogram innen teknologi. Tre studieretninger kan tas over nett, og samtlige er deltid, så de går over fire år. Klinisk sykepleie – Operasjonssykepleie. Videreutdanning og fordypningBarnehagevitenskap, deltid. En erfaringsbasert master er et tilbud til deg som har høyere utdanning og minst to års yrkeserfaring. Det gis veiledning i forbindelse med samlingen og nettbasert veiledning.

Barnehagelærerutdanning – bachelor, master og videreutdanning. Studieplan for Masterstudium i formgiving, kunst og håndverk, nettbasert med samlinger er en videreføring og videreutvikling av Rammeplan for. Nettbasert, deltid over ett år. Helserett og saksbehandling 30 studiepoeng.

Mastergrad i tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialsektoren 120. Bachelor i sykepleie, deltid over 4 år. Jobber du med mennesker og ønsker å. Master i familieterapi og systemisk praksis. Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. Trekanttørkle fatle, Spesialpedagogikk deltid nettbasert.

Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak Master in Special Education – Practical skills. Studiet kan tas både på hel- og deltid, og som masterstudie. Helsesøsterutdanning: 60 studiepoeng. Master med studieretning helsesøsterfag: 120 studiepoeng. Begge studiene kan tas enten på heltid eller på deltid. Studiesteder med master i regnskap og revisjon:.

Den legger grunnlag for videre utdanning på masternivå og for karrierer innen. På et nettbasert bachelorprogram vil studentene få fleksibilitet til å sette. Masterstudiet er erfaringsbasert, og har nettbasert undervisning med enkelte samlinger i. Vi har MBAs på deltid for erfarne ledere, vi skreddersyr kurs og programmer i tett.

Tags: