Muligheter etter teknisk fagskole

Gjennomført teknisk fagskole gir mulighet til å søke seg til videre studier innen aktuelt fagområde ved. Etter fullført fagskole innen tekniske fag, er man tekniker. Med innlogging har du mulighet til å lagre dine favoritter blant yrker. Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring.

Fylkeskommunene tilbyr blant annet offentlige finansierte tekniske og.

Fagskoleutdanning gir nye karrieremuligheter

Muligheter etter teknisk fagskole

Du får karakterer etter bokstavsystemet A (best) til F (stryk). Veksten i studenter har skjedd ved at de tekniske fagskolene har fått flere studenter, og ved at nye fagtilbud har vokst frem. Gjennom yrkesfag og fagbrev har du mange muligheter til å utdanne deg videre. Jeg tenkte å ta fagskole og spesialisere meg i noe innen IT. Vet at det er fagskoler som gir mulighet til å gå videre på høgskole uten å ta flere fag eller ta forkurs?

De tekniske fagskolene er et viktig tilbud for personer med fagbrev fra yrkesfaglinjene som ønsker videre.

Fagskoleutdanning: store forskjeller i hvem som får jobb og hvor

Muligheter etter teknisk fagskole

Etter endt fagskoleutdanning får man tittelen Fagskoletekniker eller fagskoleingeniør, og mulighet til å opprette sin egen virksomhet. Bjørn-Ove Dåvøy videreutdannet seg på Bergen tekniske fagskole. Utdannelsen er langt mer yrkesrettet, og for mange en unik mulighet til å. Etter skolen jobbet han seks år i Rolls Royce, blant annet som tavlemontør og serviceingeniør. Ansatte med teknisk fagskole (håndverks- og tekniske fag) har en. Eller er teknisk fagskole mere et springbrett for videre utdanning typ. Du kan jo også studere y-vei eller tilsvarende på høgskole og bli ingeniør etter noen år.

Dermed fikk jeg mulighet til å ta en to-åring utdanning som. Studenter på universiteter og høgskoler får 120 studiepoeng etter to år. Hvis fagskolestudenter ikke får mulighet til å ta studiepoeng, vil nok langt flere velge. Tidligere var fagskole rettet mot tekniske fag og ingeniørfag. Det generelle grunnlaget for opptak til 2-årig teknisk fagskole er:. Delta Aktuelt Fagskoleutdanning gir nye karrieremuligheter. Søk etter produkter og tjenester med studentrabatt – Studentrabatt er.

Studenter som ønsker det, har også mulighet til å fortsette med videre studier ved enkelte.

Fagskolene skal få studiepoeng

Muligheter etter teknisk fagskole

Ved enkelte høyskoler kan to-årig tekniske fagskole innpasses som del av en. Ulike muligheter i fagskolen, videregående skole, forkurs, realfagskurs og TRESS for. Går du videre på høgskolen kan du bli bachelor etter bare to nye år! Teknisk fagskole med fordypning i matteknikk, en toårig fagskoleutdanning som gis. Jesper Nielsen går toårig teknisk fagskoleutdanning på Bergen tekniske fagskole. Da i forhold til muligheter innenfor forskjellige utdanninger og hva skolene. Det jeg kan si er nok at det er enklere for en med teknisk bakgrunn å. Flere veier fører til opptak: Du kan ha fagbrev etter ny eller gammel ordning, kombinert med relevant yrkeserfaring.

Med fullført fagskole har du mange muligheter. Vil jeg ha like store muligheter for å konstruere og dimensjonere store. Med teknisk fagskole mener eg du kan prosjektere i tiltaksklasse 1. Dersom du ønsker å studere videre er det flere alternativ. Elkraft Teknisk Fagskole Yrke og utdanning. Hvilke muligheter har jeg videre med denne type utdanning? Normal så er resultatet etter fagskolen at du blir satt inn i prosjektleder-stillinger og ingeniør-stillinger på jobben. Med en Teknisk Fagskolebakgrunn eller kanskje også et fagbrev så har du en utmerket mulighet til å videreutdanne deg til f. Har du interesse for høyere utdanning, har du store muligheter for å videreutdanne.

Etter at du har tatt fagbrev i industrifagene, kan du bruke fagbrevet som inntak til høyere. Behovet for ansatte med utdanning fra teknisk fagskole er stort. Tett samarbeid med kommune og næringsliv. Sammen gjør vi studentenes kompetanse relevant og etterspurt. Fagskolene er et yrkesrettet alternativ til høgskole hvor studentenes læring og.

Etter en fagskoleutdanning i tekniske fag har du mulighet til å studere videre.

Tags: