Naboloven hekk

Trær, som ofte er grobunn for nabokrangler, reguleres av naboloven. Enhver har rett til å etablere hekk mot naboeiendom. Naboloven (“Lov om rettsforhold mellom grannar”) har egne bestemmelser om. Gjerdeloven gir deg rett til å sette opp gjerde eller hekk mot naboen.

Etter naboloven § 3 må en ikke på egen eiendom ha "tre som er til skade eller serleg. Synes du naboen og hekken hans boltrer seg over litt vel mye plass, er det greit å merke seg lovgivningen på området.

Hva sier loven om hekk og trær?

Naboloven hekk

Sjeneres du av naboens viltvoksende hekk? Enten den vokser i himmelen og tar fra deg all sol, eller grenene strekker seg langt innover din. Det er naboloven eller «granneloven» som den også kalles som regulerer det med planting av hekk og naboforhold. Du kan ha rett til felling av naboens trær gjennom naboloven.

Hekker som er under to meter og hekker som står som gjerde, ikke kan fjernes. En hekk kan være to meter eller lavere, og naboen kan forlange at du kutter en hekk. Kilder: Naboloven, Huseiernes Landsforbund, Røa Vel.

Hvor høy kan hekken eller gjerdet være?

Naboloven hekk

Hekker og naboloven Forholdet til naboen surner fort når vilvtvoksende hekker skygger for solen og ulovlige tilbygg eller gjerder settes opp. Hvor nær kan naboens trær være din hage og hvor høy hekk må du tåle? Naboloven gir regler for løsning av trekonflikter, hvor trærne står i. Rettsforholdet mellom naboer er regulert av naboloven – lov om. Hekk som er lavere enn 2 meter, er ikke ulovlig etter disse bestemmelser.

Hekker som er lavere enn 2 meter, er ikke ulovlig etter § 3, og dersom hekken. Trær kan være ulovlige etter naboloven § 2 selv om de ikke rammes av § 3. Noen steder jeg ser på nett står det at man må ha plass å vedlikeholde hekk på egen tomt, andre steder står det at når. Sjenerende trær og hekker er nok den vanligste årsaken til nabokonflikt. Naboloven sier at naboen ikke skal påføre deg urimelige og. I fire år har Jens Olsen og naboen vært uenige om tuja- hekken. Dette understrekes av at det i 2. Loven gir deg som eier rett til å etablere en hekk mot naboen. Naboloven regulerer hva du har rett til å gjøre på egen eiendom. Hekker: Nabolovens § 3 bestemmer videre at « hekk som er lavere enn to meter» ikke er omfattet av «tredels-regelen» omtalt over.

Mange tror at naboloven er til for å felle trær, og mange treeiere har sikkert latt seg.

Dømt til å klippe hekken – nrk østlandssendingen – lokale nyheter

Hekk som er lågare enn 2 meter, er ikkje ulovleg etter denne paragrafen. Hekk vil i noen tilfeller bedømmes på samme måte som trær og omfattes av naboloven § 3. Men det gjelder bare dersom hekken er over 2 meter. Nå må de beskjære hekken og betale saksomkostninger på over 300. De mente naboene brøt nabolovens paragraf 2, 3 og 10, som blant. Hekk som lyt reknast for grannegjerde, går ikkje inn under denne lova.

Føresegnene i denne paragrafen gjev ikkje rett til å ha ståande tre som grannen har krav. Bestemmelser om trær og busker på naboens tomt – naboloven. Dersom naboen har satt opp en hekk av tujaer eller andre busker lenger inne på sin eiendom, så reguleres spørsmålet av lov om granneforhold ( naboloven ). Her er regelen at trær ikke skal være høyere enn tre ganger avstanden til. De har stor tomt og ville ved å følge naboloven fremdeles kunne ha mange store.

Ifølge min kommune behandles ikke hekker etter plan- og.

Tags: