Naboloven lukt

Det kan eksempelvis være støy, lukt eller byggeaktivitet. Lukt fra en virksomhet kan for eksempel være avhengig av hvordan. Skade etter naboloven § 2 går ut på det man kan ta og føle på – altså en fysisk. Ulemper vil typisk være forstyrrende elementer som støy, lukt, sot og skitt, eller.

Lukten fra bløtgjødselspredningen vår og høst var uavhengig av grisehusets. Nabolovens sentrale bestemmelser, er også så generelle at det er vanskelig å.

Naboloven lukt

For eksempel lukt og støy fra industri og veiarbeid. I et jordbruksområde må man være forberedt på lukt. Naboloven regulerer rettsforhold mellom naboer og gjelder så langt. Naboloven oppstiller visse alminnelige "kjøreregler".

Ulempe dekker de mer abstrakte forhold som støy, lukt m. Reglene står i Naboloven §2 (granneloven), og kan brukes på alt fra støy, lukt, støv og trær. Regelen er skjønnsmessig, og hver sak må. Rettsforholdet mellom naboer er regulert av naboloven – lov om.

Naboloven lukt

En oversikt over nabolovens og andre aktuelle. Sentrale bestemmelser i naboloven. Naboens storrøyking inne kan gjøre at leilighetene rundt også lukter. Men i både naboloven, eierseksjonsloven og borettslagsloven kommer. Den sentrale bestemmelsen i naboloven er § 2, som inneholder den generelle regel om hva man ikke kan ha og gjøre på egen eiendom. Men vi har også hatt saker om støy og lukt fra dyrehold, bråk fra trampoliner og.

Naboloven sier at naboen ikke skal påføre deg urimelige og. Grannelova ( naboloven ) er advokatene godt kjent med. Med ulemper tenker man særlig på besvær eller ubehageligheter som påvirker sansene, for eksempel støy og vond lukt », heter det om. Men den gjelder ikke mellom personer som har tilknytning til samme eiendom, som for. Oppgavens tema er forståelsen av naboloven av 16.

Plikter og rettigheter mellom naboer. Hvilke ulemper må en akseptere? Hvor går «tålegrensen» for trær, byggetiltak, støy og lukt? Nabokonflikt – vag nabolov skaper nabokonflikter.

Forholdet mellom naboer reguleres av grannelova ( naboloven ). Regelen står i nabolovens § 2, og kan brukes på alt fra støy, lukt, støv og trær til større arbeider som kommunes veibygging.

Naboloven lukt

Nedenfor finner du en artikkel som forklarer litt om naboloven og en artikkel som handler. Naboene mener lukten fra hestegården er så sterk at de ikke kan. Støy og lukt fra en virksomhet på en eiendom kan være forhold som strekker seg. De to vilkårene i naboloven § 2, urimelig og uturvande, er to.

Naboloven, Borettslagsloven og Sameieloven har alle bestemmelser om at man. Men når man bor tett, må man også tåle litt mer lukt og støy. Naboloven (Grannelova) kan brukes mot støy hvis støyen er å oppfatte som. Av naboloven § 2 fremgår: «Ingen må ha, gjera eller setja i verk.

Relaterte saker: Heve kjøpet på grunn av vond lukt fra naboen? Støy eller lukt i forbindelse med dyrehold er en annen gjenganger. Utgangspunktet i granneloven ( naboloven ) § 2 er at ingen må ha.

Tags: