Norsk petroleumshistorie

Informasjon om felt med produksjon, investeringer, eiere, reserveanslag, posisjon og mer. DYKKERSAKEN: — Nå må vi få alle kortene på bordet i denne saken, vi må få vite hva som har skjedd, hvem som visste hva og i det hele tatt få. Nettside, Ekstern ressurs: Vi ser på Norgeshistorien innen petroleumsvirksomheten. Forhandlinger med Storbritannia og Danmark hadde resultert i en deling av Nordsjøen – og den.

Oljeinntektene har forandret Norge. Få oversikt over ressursene og reservene på norsk sokkel.

Historisk lønnsomt oljeprosjekt

Norsk petroleumshistorie

Den norske petroleumshistorien i kortform. Det kan sies mye om Goliat, men utbyggingen representerer et nytt kapittel i nord- norsk petroleumshistorie. Oljedirektoratet mener vi kun er kommet halvveis i den norske. Midt-Norge fikk optimismen tilbake.

Draugen var det første oljefeltet i drift nord for 62. Farsundbassenget i sør til Barentshavet i nord. Et tidspunkt, en dato og en begivenhet som er viktig norsk petroleumshistorie, fordi dette.

Olga sparer oljebransjen for milliarder

Norsk petroleumshistorie

Norsk olje- og gassproduksjon vil holde dagens nivå de neste ti. Lykkes de, betyr det starten på et helt nytt kapittel i norsk petroleumshistorie. Norsk petroleumshistorie kan grovt sett deles i to. Planen vi leverer i dag for utbygging og drift av Johan Sverdrup-feltet representerer en milepæl i norsk petroleumshistorie, og er samtidig et. Dette var første gang på norsk sokkel det ble produsert olje nord. Norges evige rikdom» har han satt som tittel på de 415 sidene som er en detaljert gjennomgang av norsk petroleumshistorie. Statsarkivet tar også i mot og bevarer andre private. Både skuespillere og mange av de andre bak serien kom på rød løper, og til stede var flere med forbindelser til tidlig norsk petroleumshistorie.

Også Grønne Studenter er stolte over norsk petroleumshistorie. Alt annet enn takknemlighet for det harde arbeidet som har finansiert. Gigantfunnet er en såkalt elefant, felt der det kan utvinnes minst 500 millioner fat olje, og blant de største i norsk petroleumshistorie. Heimdal var den største stålplattformen på norsk kontinentalsokkel da den. Heimdal har spilt en viktig rolle i norsk petroleumshistorie, ved å. For første gang var alle rettighetshaverne på et felt. StatoilHydro får varsel om pålegg etter oljeutslippet, som er det nest største i norsk petroleumshistorie.

StatoilHydro får nå varsel om pålegg etter oljeutslippet, som er det nest største i norsk petroleumshistorie. Brudd i en lasteslange førte til at.

Seminar: når ulykker truer miljøet

Norsk petroleumshistorie

Equinor og partnerne leverer i dag plan for videreutvikling av det gigantiske Troll- feltet. Dette er norsk petroleumshistorie på sitt aller beste. Dette er daglig drift ved norsk sokkel, og ikke en gammel oljetanker som er på. Feber: historia om norsk olje og gass. Gudmund Skjeldal og Unni Berge. Denne balansen synes jeg er godt begrunnet, og den har også vist seg å være robust og varig gjennom så lang tid i norsk petroleumshistorie. Derfor er det lettvint når Konkraft slår fast at norsk petroleumshistorie viser at valget ikke står mellom petroleumsvirksomhet og fiskerinæring. Utslippet er det nest største i norsk petroleumshistorie.

Kva val har Noreg, for sluttkapitlet av norsk petroleumshistorie? Denne sentrale delen av norsk petroleumshistorie startet på britisk sokkel da. Da kan stillingensom IKT- lærling i Norsk Tipping være noe for deg! Et nytt norsk -amerikansk forskningsprosjekt skal spore hydrokarboner fra.

Norsk Oljemuseum er et viktig grunnlag for å ivareta og formidle norsk petroleumshistorie.

Tags: