Nye regler for universell utforming

Hovedregelen er at IKT-løsninger i Norge skal være universelt utformet. Dette gjelder nettsteder og automater. EUs webdirektiv om universell utforming av offentlige nettsteder og. Det betyr at nye krav vil gjelde for virksomhetene fra 01.

Nye IKT-løysingar skal vere universelt utforma frå 1. Alle IKT-løysingar, inkludert eksisterande løysingar, skal følge krava om universell utforming innan.

Nye krav til universell utforming av ikt

Det nyeste regelverket er TEK17. Plan- og bygningsloven har krav til universell utforming både i. Den nye forskriften vil ikke innebære store endringer i reglene om universell. Tilgjengelighets- og brukbarhetsnivåene til nye bygg bør derfor også etterstrebes i eksisterende bygg. Universell utforming av byggverk og uteområder. Kravene til universell utforming av IKT i lovens paragraf 18 med.

Reglene gjelder ikke bare offentlige nettsteder, men alle nettsider som.

Forskrift om universell utforming av informasjons

Nye regler for universell utforming

Ideen er at nye løsninger skal ta mer hensyn til universell utforming fra. Generelt om krav og lenke til regelverk som omhandlar universell utforming, på Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets nettsider. Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger. Ny IKT-løsning: Total utskifting av en teknisk løsning, versjonsoppgradering, utskifting eller større. Standard: Normativt dokument, herunder spesifikasjoner, retningslinjer og veiledninger. Vi har klippet ut mange eksempler fra ulike planer og for å konkretisere hva som ligger i. Folkehelse er også et viktig innslag i arbeidet med universell utforming. Den skal gi retningslinjer for gjennomføring av mål og strategier. Det er forskjell på kravene til universell utforming og kravene til tilgjengelig.

Krav til utforming" jeg kom på den nye reformen. UNIVERSELL UTFORMING: Med et nytt EU-direktiv kommer nye. Krav til planløsning og universell utforming av byggverk. Prinsipper og metoder for belysning 220. Se tilsynets nettsider for veiledning og informasjons om tilsyn og regelverk. Utdanningssektorens_plikt_til_universell_utforming_av_IK.

Kostnader med å lage en ny nettside i tråd med standarden. Reglene fastsetter en plikt til universell utforming av nye IKT- løsninger rettet mot allmennheten.

Tvinger alle virksomheter til å skaffe seg nye nettsider

Nye regler for universell utforming

Et år med nye uu- regler – våre erfaringer. Begge har bred erfaring med universell utforming. Alle hjemmesider rettet mot allmennheten skal være universelt utformet innen 1. Dette kommer tydelig frem i nye retningslinjer for. Fra denne dato skulle all ny IKT være universelt utformet mens eksisterende IKT.

Kurset tar for seg de nye reglene om krav til universell utforming av nettsider. Kurs i universell utforming av websider ons. Begrepet universell utforming oppfattes gjerne som myndighetenes strategi for å oppnå et likestilt samfunn uten fysiske hindringer. Standard Norge har nettopp utgitt to nye norske standarder som omhandler universell utforming og tilgjengelighet. Begge omhandler handel og finanstjenester.

Transportårer for myke trafikanter skal være universelt utformet. TEK) til plan- og bygningsloven krav til utforming av nye boliger for sikkerhet men. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om et mer forpliktende regelverk for universell utforming av eksisterende bygg, anlegg. Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. Tilsynet for universell utforming av IKT er lagt til Leikanger i Sogn og.

Tags: