Nynorsk

RAMMER FOR BRUK AV LEXIN: LEXIN-ordbøkene er åpne for alle, og bruken er gratis. Nynorsk er formelt jamstelt med. Etter mange år under dansk styre og med dansk som. Finn ut kva du kan, og kva du bør øve meir på. Testen inneheld ganske vanskelege oppgåver, så om du greier så å seie alt, er du ein meister i nynorsk.

Norsk har nemlig to skriftspråk – bokmål og nynorsk.

Nynorsk får 34 millioner av staten

Norske skoleelever får velge hvilket skriftspråk de vil bruke som hovedspråk. I dag har knapt 90 prosent av. Debatten om nynorsk er i gang i norsk media etter at fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik, mente at karakteren i nynorsk bør fjernes. Dette er samlesiden over alle de siste nyhetssaker som omhandler nynorsk.

Ofte dukkar ordet vegleiing opp, direkte oversatt frå bokmål til nynorsk. I ventetida er du velkommen til å sjå ein av våre ni.

Rekvisisjon for søknadspliktig tiltak

Nynorsk

Sjølv om fleirtalet av innbyggarane brukar bokmål i det nye fylket Vestfold og Telemark, må det nye embetet bruke nynorsk som. Det er fordi Aftenposten har vedteke nye språkreglar som tek eit langt steg i retning av å tillate nynorsk på redaksjonell plass, seier Magne. Alle oppslagsorda viser til eit eller fleire tilsvarande bokmålsord. Oversettelse av som til nynorsk i bokmål- nynorsk ordbok – Flest oversettelser, helt gratis. Reaksjonane på at vi skal få nynorsk som tenestespråk i Vestfold viser kor trongsynte vestfoldingar verkeleg er.

Det valget har foresatte ved Blindheim barneskole vært med på å stemme. Kurset gir eit historisk oversyn over utviklinga av nynorsk frå Ivar Aasen til i dag. Det tek opp den historiske og språkpsykologiske bakgrunnen for nynorsken, Ivar. Blir du usikker når du skal skrive nynorsk? Vi har to offisielle norske målformer i skolen, nynorsk og bokmål, som alle skal lære. Det kan vere gunstig å velje nynorsk som førstespråk av. Rødt jobber for å styrke nynorskens stilling i skolen og i norsk. Alle læremidler skal komme på bokmål, og nynorsk til samme tid og samme pris.

I hvert fall må Skyss bruke nynorsk til informasjon til passasjerene, vedtok. Hittil har nynorsk vært administrasjonsspråk, med noen unntak. Eller: Ho er skriven for dei som.

Nynorsk rettskrivingsordbok

Universitetet i Agder ber Kunnskapsdepartementet vurdere om universiteter kan slippe å skrive nynorsk. Selv er universitetet blant de største. Tom Ostad fra Moss er vokalist og frontfigur i tungrockbandet Blodsmak og skriver låtene på nynorsk. I dette kåseriet forklarer han hvorfor. Verb som er sterke på nynorsk og svake på. Da Stortinget en vårdag for fire år siden skulle vedta en nynorsk versjon av Grunnloven, vedtok de ved en inkurie galt forslag. Mange ulike typer tekster og oppgaver gir elevene motiverende. Bokmålsbrukere tenker for komplisert når de skriver nynorsk, mener professor i nordisk språk.

Gjennom mer enn ti år har Inge Særheim. Dette alternativet er berre aktuelt ved oppretting av ny matrikkeleining, og fører til at ny matrikkeleining vert ført inn i matrikkelen uten at oppmålingsforretning er. Læremiddelbasen har eit eige val for læremiddel på nynorsk under «Læremidler i norsk». Han inneheld per i dag 26 læremiddel på nynorsk. I profesjonsskriving på bokmål og nynorsk skal studentane få kunnskap om forholdet mellom bokmål og nynorsk i opplæringa slik det står i opplæringslova og. For mange kan nynorsk vere ei utfordring i skolen og kan ofte bli forbunde med eit hav av grammatiske reglar.

I starten kan ein også tenkje at. Dette mini-kurset i nynorsk passar for deg som har nynorsk som sidemål. Du er ikkje utlært i nynorsk om du kan det du lærer her, men du har.

Tags: