Økonomi engelsk oversettelse

Ordliste og definisjoner i økonomisk statistikk, alfabetisk sortert. Flere ord eller begreper på engelsk kan ha fått samme oversettelse til norsk. Ved behov for engelsk (eller annet språk) vil dette derfor normalt måtte utarbeides som. Dette verktøyet er én måte å oversette regnskapsoppstillingen på.

Fødselsnummer har i åååå bestått har i åååå gjennomgått grunnskoleopplæringen har gjennomført.

Engelsk oversettelse og produksjon av originaltekster på engelsk

Folkehelseinstituttet har oversatt MeSH (Medical Subject Headings) til norsk. Du kan søke i termbasen MeSH på norsk og engelsk som har. Norsk- engelsk ordbok fra Ordbok. For å nå flest mulig arbeidstakere er det nå tilgjengelig en ajourført engelsk oversettelse av loven. Teorier og strategier vi gjennomgår.

Flere av tekstforfatterne og journalistene i Felix Media-stallen skriver like godt engelsk som norsk.

Bytt språk og oversett nettsider i chrome

Økonomi engelsk oversettelse

Glosbe, online ordbok, gratis. Engelske tekster og oversettelse. Bla milions ord og uttrykk på alle språk. Det norske språket er beriket med utrolig mange ord, ikke ulikt alle andre språk. Men en del norske ord er rett og slett umulig å direkte oversette. Viktige stillingsbetegnelser i statsforvaltningen på engelsk, fransk, tysk, kinesisk og russisk. Oversettelse av ord og uttrykk om personvern fra norsk til engelsk. Bestemmer fortegnet til et tall, og returnerer 1 hvis tall er positivt, 0 hvis tall er lik 0 og -1 hvis tall er negativt.

Definisjoner av faguttrykk som er viktige for å forstå pensjon. Når du støter på sider på språk du ikke forstår, kan du bruke Chrome til å oversette dem. Zeshan Shakar hatt enorm suksess med « Tante Ulrikkes Vei». Nå skal den oversettes til engelsk og sendes.

Basen gir allmennheten en enkel tilgang til oversettelser av norske lover og forskrifter, samtidig som den kan være et oppslagssted for juridiske begreper på. Diploma Degree kan oversettes med diplomstudier og er ofte en kortere og mer.

Medisinske og helsefaglige termer på norsk og engelsk

Økonomi engelsk oversettelse

TOEFL-testen måler din evne til å kommunisere på engelsk i en akademisk. I de fleste tilfeller kan din videregående skole hjelpe deg til med å oversette vitnemålet ditt til engelsk. Dersom du har behov for oversettelse til et annet språk. Liturgier oversatt til andre språk. Foreløpig finnes en del liturgisk materiale på engelsk, tysk og spansk. Flere oversettelser er under arbeid. De fleste norske vernepleierstudenter får et «Diploma Supplement».

Der er den engelske oversettelsen av yrkestittelen er «social educator». Her er ei liste over en del norske ord som kan brukes i stedet for de tilsvarende engelske. Hva heter bioingeniør på engelsk? BFI bruker Biomedical Laboratory Scientist ( BLS) som engelsk oversettelse av tittelen bioingeniør. Forsvarets offisielle navn på engelsk er «Norwegian Armed Forces». Når det gjelder førstegangstjeneste, så heter det litt forskjellig, alt etter sammenhengen.

Noe av det beste med språk er at det gir oss ordforråd til å uttrykke oss om akkurat det vi føler og tenker. Dagene hvor vi kun utrykket oss med ansiktsuttrykk er. Norske bedrifter og organisasjoner handler i økende grad med utenlandske entreprenører og leverandører. Vi tilbyr nå en standardsamling på.

Ordboken Clue er et digitalt språkverktøy som favner juridisk, økonomisk. Søknader levert på et annet språk enn norsk, engelsk, dansk eller svensk. Dersom det ikke er samsvar mellom oversettelsen og teksten på engelsk. Nå kan du finne ut hva ribbe eller fårikålkjøtt heter på engelsk. Flintstek tror jeg ikke har en direkte oversettelse til andre språk på flintstek, da det er et særnorsk produkt.

WordWeb er en gratis engelsk ordbok og synonymordbok. Dette er en app som støtter både Windows, mobilen og nettbrettet, og du kan søke. I denne ordlisten finner du tekniske begreper som brukes i våre oppskrifter på 17 forskjellige språk.

Tags: