Olje i norge i dag

Siden oppstarten har petroleumsvirksomheten i Norge gitt en verdiskaping på om. I Noreg har vi i dag ein høgkompetent og internasjonalt konkurransedyktig. Ekofiskfunnet regnes som starten på oljeeventyret i Norge. Idag er omtrent 50 norske og utenlandske selskap aktive på den norske sokkelen. Gjennomsnittsalderen blant de som jobber offshore i dag er 53 år.

Horisonten på både Norges og verdens oljealder flyttes hele tiden.

Elfa distrelec nettbutikk

Olje i norge i dag

Historiske data og siste prognoser og fakta om olje – og gassproduksjon på norsk sokkel. Olje og gass utgjør halvparten av norsk vareeksport og er således Norges. Verdens første oljebrønn, 21 meter dyp, ble boret av Edwin Drake i Titusville. De kloke valgene som ble gjort i starten, er årsaken til at Norge i dag er blitt et av. Oljeprisen er helt grunnleggende for all oljevirksomhet, enten det er i Norge eller. Sølv til Norge i Petrochallenge.

Det investeres nær fem ganger så mye i olje og gass som i all annen norsk industri i til sammen.

Hvordan ville egentlig norge fortonet seg i dag om vi aldri hadde

Olje i norge i dag

Oljevirksomheten har ført til grunnleggende endringer i økonomi, levekår og arbeidsliv i Norge. Bevisstheten om at oljen ville gjøre Norge rikt, hadde stor innflytelse på politisk debatt og. I dag står næringen for om lag en tredel av de totale norske utslippene. Norge hvor det utvinnes langt mindre olje og gass enn i dag.

Bildet er tatt ved russiske Lukoils oljefelt Imilorskoye i nærheten av Kogalym i Russland. Norge: 1,57 millioner fat per dag. Norge er i dag best i klassen når det kommer til miljøvennlig leting og produksjon av olje og gass. Norge visste ingenting om olje – og. Da er det dobbelt viktig å få fram at i Norge har vi stolte tradisjoner for. IEA anslår at det trengs rundt 70 millioner fat olje per dag for å dekke.

Dette er stikkord for hendelsene som skulle gjøre Norge til en oljenasjon. Man kan se bort fra muligheten for at det skulle finnes kull, olje eller svovel på. Det tilsvarer Norges nåværende forbruk i omtrent 295 år (vi brenner av omtrent 250.000 fat per dag ). I dag er 79 felt i drift på norsk sokkel. Og samtidig – andre nordiske land som Sverige og Finland hadde ikke den samme oljeflaksen som vi hadde.

Planen var likevel å utvikle et norsk oljemiljø. Dette bores det på den dag i dag.

Slik blir norge uten ny olje

Olje i norge i dag

I Norge har inntekter fra oljen og gassvirksomhet bidratt til velstand og utvikling og Norge er i dag et av verdens beste land å bo i. Og det er et faktum at olje – og gassreservene i Norge reduseres kraftig. CO2-ekvivalenter i Norge, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Realiteten er at Norge eksporterer olje og gass nesten utelukkende til rike OECD -land, og at disse landene i dag er i ferd med å fase ut sin egen bruk av fossil. Vi kan i dag med sikkerhet slå fast at hvis verden skal unngå en oppvarming på.

For et lite land som Norge bød dette på enorme muligheter og inntekter. Det kan kanskje virke utrolig i dag, men da det ble funnet olje hevdet enkelte norske. Norsk-irakiske Farouk Al-Kasim er Norges mest lønnsomme innvandrer. I dag vet vi fasiten om den enorme norske oljeformuen, men. Norge dekker i dag vel 25 prosent av Europas gassforbruk.

Norge tjener mye penger på oljen og gassen. Oljen er viktig for norsk økonomi. Hvert år klarer staten å spare olje -penger, og i dag har den norske staten over. Olje – og energiministeren Ola Borten Moe er godt fornøyd med fjorårets enorme oljefunn og med den nye delelinjeavtalen Norge har inngått.

I dag bruker verdens befolkning opp nær 100 millioner fat olje per dag.

Tags: