Oljearbeider lønn

Så mye tjener norske oljearbeidere. Norske oljelønninger er 75 prosent høyere enn snittet i verden. Hvor mye tjener jeg på å jobbe på plattform i Nordsjøen? Hvor mye du tjener i jobb offshore avhenger av hvilken stilling og hvilket selskap du er ansatt i. Oljearbeiderne i Nordsjøen tjener 965.

I år skal de virkelig ha et lønnsløft.

Hvor mye tjener egentlig de som jobber offshore?

Lønnsveksten for oljearbeidere innenfor operatør-, boring- og forpleiningsansatte på sokkelen blir på linje med rammen på 2,8 prosent som. I Husbankens verktøy Sjef i eget liv kan du selv se hvor mye som er igjen av lønna når utgifter er betalt. NB: Timelønna som vises er ikke justert for om noen. Lønna hans i GRUNNLØNN er vel ca. OFFSHORE FORPLEINING: Lønnen til de offshore-ansatte varierer.

Gjennomsnittslønnen for operatøransatte offshore på norsk sokkel har passert en million kroner. Dette gjennomsnittet er basert på lønn som blir. Det finnes en rekke eksempler på at ansatte, spesielt i oljeserviceselskaper, har gått med på kutt i lønn mot mindre arbeidstid, lønnsfys og.

Oljearbeidere kan tas ut i streik

Oljearbeider lønn

Når oljearbeiderne er ute i media og er kritiske til arbeidsforhold. Sjøfolk jobber langt mer til lavere lønn og blir provoserte over mange av. Grunnlønnen til oljearbeiderne er i dag på 585. Derfor er det naturlig at lønnen ligger høyt, men at den ligger så mye. Da er det ikke rart de kommer fram til en helt annen lønn. Nok en bullshit tråd om oljearbeidere og hvor mye de jobber. Det er folk som har blitt helt sprø av å være der ute med million lønn uten å. Jeg vil forøvrig anbefale deg å droppe en lærlingtid over 2 år med dårlig lønn og slikt.

Man kan si det er han som tar tapet, om ikke arbeidsgiveren hans klarer å sysselsette han. Alle i tabellen under får sin lønn betalt av salg av varer og tjenester til. Nordmenn og amerikanere i oljearbeid. Furre reagerer også på Kyllingstad som mener en oljearbeider skal ha samme lønn som andre, ikke-oljerelaterte industrier. Men det finnes noen som faktisk fortjener den høye lønnen de har.

Jobben som oljearbeider er ikke alltid så lett å kombinere med familielivet. Hvem som helst kan sjekke hva vi har i lønn, og da er det basislønn man skal se på. En oljearbeider på normal lønn (Untaket er Statoils ledere) vil aldri kunne. Ifølge undersøkelsen venter én av tre oljearbeidere globalt at lønnen vil øke inntil 10.

Kraftig økning i jobbusikkerhet for oljearbeidere

Oljearbeider lønn

Kvinnelige ansatte samt menn ansatt på land vil opprettholde full lønn i KCA DEUTAG i stønadsperioden, dog justert i forhold til mors stillingsandel og i forhold. Sjekk gjennomsnittslønna for over 300 yrker Får du lønn som fortjent? Andelen sysselsatte som mener de står i fare for å miste jobben, og som har opplevd omstillinger på arbeidsplassen, har økt svakt de siste tre. Da er SAFEs klare beskjed: Den har oljearbeideren allerede betalt for.

Vi krever at en fagarbeider innen oljeservice skal ha samme lønn og. Halvannen million er fem ganger lønna til en hjelpepleier, tre ganger lønna til en oljearbeider, og halvannen gang lønna til Jens Stoltenberg. Veit noen hvordan lønnsnivået i utlandet offshore er sammenlignet med. Fredag kan flere oljearbeidere tas ut i streik, samtidig fortsetter diskusjonen om hva en oljearbeider egentlig tjener.

Hvordan faglig kunnskap ikke kunne skilles fra personlige.

Tags: