Omgjøring av måleenheter lengde

Grunnenheten for lengde er meter (m). Dette må du lære deg utenat: En mil = 10 kilometer = 10. En lengde er gitt ved et måltall og en enhet. Eksempler på enheter er meter (m), desimeter (dm), centimeter (cm) og millimeter.

Bildet hjelper deg med regning med enheter for tid, masse, volum, areal og lengde.

Omgjøring av måleenheter lengde

Jeg tror nøkkelen er som følger. Fagstoff: Fra gammelt av har det vært mange måleenheter for lengde. Noen av de gamle måleenhetene er ennå i bruk. Krig med måleenheter er en variant av spillet ”Krig”. Som lærer kan du velge om elevene skal spille med kortene som omhandler lengde, masse eller volum.

Avledete lengdeenheter er blant annet desimeter, centimeter og milimeter. På grunn av prefiksene får måleenhetene ganske lange navn og derfor har hver av.

Omgjøring av måleenheter lengde

Det brukes forskjellige måleenheter rundt om i verden. Hvordan vi kan regne om mellom. Hensikt: Få trening i omgjøring mellom ulike enheter. Læreren legger ut kort med ulike lengdemål på forhånd. Regne- linje kilo – tusen hekto – hundre deka – ti.

Klikk på en av knappene og få opp en side med oppgaver. Geometri Løse praktiske problemer som gjelder lengde. Omregning som involverer l,dl,cl,ml. De mest brukte måleenhetene for lengde ( l ):. I dette kapittelet blir elevene kjent med måleenhetene for lengde, kilo og volum. Det mest sentrale i kapittelet er overgangen mellom måleenhetene. Det finnes også mange uoffisielle måleenheter.

Eksempelvis gamle nordiske lengdemål brukes fortsatt i dagliglivet, skjønt flere av dem mangler en nøyaktig. Ungdomstrinn Matematikk Universell Matematikk Ungdom. Måleenheter for lengde og areal.

Mer enn 5-siffrede tall skrives på normalform. Måling Flervalg K&h, ma, na, sf. Her kan du øve på ulike måleenheter som vekt, volum, tid og penger. Omgjøring av måleenhet, masse. Enhet: Forkortelse: Tilsvarer: Brukes til å måle: en Millimeter. Gjøre om metriske enheter for lengde. Fot til Meter (ft til m) konvertering kalkulator for Lengde konverteringer med. Kjenner til de mest vanlige måleenhetene for lengde, masse, areal, volum.

Støtter et stort antall måleenheter.

Tags: personlig sameie og realsameie   osb plater coop   hytte batterier   modena åsane åpningstider   moo vesker salg