Planering av tomt regler

Det er ikke uvanlig å oppleve at naboen fyller opp terrenget på sin eiendom. Ofte dreier det seg om planering for å få en mer hensiktsmessig tomt. Jeg skal da ha hele tomten på en flate som da krever en del graving og. Vestfold og det kan jo kanskje være forskjellige regler rundt forbi. Dersom du ønsker å fylle ut eller planere terrenget på tomten din uten at.

Fyllinger og planering av terreng er unntatt søknadsplikt dersom tiltaket.

Planering av tomt regler

Tegningene skal vise hvor på tomta fyllingen eller støttemuren ligger. Terrengendringer kan være fyllinger av masse, planering, graving. Hva du kan gjøre på eiendommen din kommer an på hvilke regler som gjelder for din eiendom. Et eksempel kan være planering av en hel tomt. Endring: Du kan selv bygge intern vei på tomt og biloppstillingsplass for tomtens bruk som ikke.

Det ble ikke SÅ mye enklere å bygge uten å søke på egen tomt. Pass på disse fellene i de nye reglene.

Planering av tomt regler

Fordelen med disse reglene for hva som er unntatt søknadsplikt er uten tvil at. Intern vei på tomt og biloppstillingsplasser for tomtens bruk som ikke. Hva du kan gjøre kommer an på hvilke regler som gjelder for eiendommen, og om det er. Søke for å planere ut hage og bygge støttemur?

Slik jeg leser reglene må jeg søke om tiltaket da det er nærmere enn 4 meter fra. Selvbyggere kan oppføre lovlige tiltak (inkl. våtrom) på egen tomt. Beskrivelse Ved mindre fylling eller planering av terreng på egen tomt, er det ikke søknadsplikt etter plan- og bygningsloven. Nye byggeregler gjør at du slipper å søke om tillatelse. Mindre fylling eller planering av terreng.

Intern veg på tomt og biloppstillingsplasser for tomtens bruk som ikke krever. Disse fritakene gjelder bare søknadsplikten. De nye reglene gjør det tillatt å oppføre garasje, uthus, hobbybod eller. Tiltaket må uansett ikke føre til. Jeg har jo ikke snøring, og det er kun to tilbydere av denne typen arbeid i bøgda!

Den ene har estimert graving, planering, fylle på og lage noe. Søknaden gjelder oppfylling av masser for planering av tomt på. Arbeidet skal gjennomføres i tråd med reglene i plan- og bygningsloven.

Planering av tomt regler

Nå blir det lettere å bygge på egen tomt. Vedtaket gjaldt tillatelse til oppfylling av en tomt i kommunen og godkjenning. Nærmere bestemmelser, herunder regler om avstand mellom. Det er bare på tomter hvor forurensningen er spesielt høy (grenseverdier for jord) og. Mange har planer om å bygge på tomten sin i sommermånedene, og det er mye. Nye regler gjør at det er flere ting du kan bygge uten å søke om.

Her er en sjekkliste med alle eksperttipsene for deg som ønsker å kjøpe tomt og bygge hus privat. Interne vegar eller parkeringsplassar på byggjetomt kan plasserast inntil éin meter frå. Begge bestemmelsene oppstiller vilkår for at reglene skal komme til anvendelse.

Tags: