Regler for felling av trær

Tar naboens trær solen din, eller maser naboen din på at han er lei av. Noen eiendommer er omfattet av reguleringsplaner som ikke tillater felling av større trær. Hvis dette gjelder for eiendommen du ønsker å felle et tre på, må du. Trær på naboeiendommen – hvilke regler gjelder. Er treeier uenig i at vilkårene er oppfylt og motsetter seg felling må saken derfor bringes inn for.

Du kan ha rett til felling av naboens trær gjennom naboloven.

Felling av trær på naboeiendommen er en stadig aktuell problemstilling. Regelen gjelder at et tre ikke skal stå nærmere din tomt enn en tredjedel av treets. Forbudet mot felling av trær i Oslo er enda strengere enn tidligere antatt. Her måtte både eiers eiendomsrett og naboenes rettigheter etter naboloven ifølge kommunen vike for Småhusplanens regler om felling av trær. Jeg fikk omsider naboen til å fjerne sine trær med henvisning til loven, men ble også gjort oppmerksom på at ved. Hva, har jeg ikke råderett på trær på egen eiendom? Vi har som sikkert mange av dere vært i kontakt med Oslo Plan og Bygg for avklaring rundt.

Mange tror at naboloven er til for å felle trær, og mange treeiere har sikkert latt seg.

Regler for felling av trær

Om du overtreder kommunens regler som gjelder felling av trær, og ikke søker om å kunne felle trær på kommunal eiendom risikerer du å få en. Men det finnes så mange regler og disse kan variere fra kommune til. Informasjon om trehenvendelser, trefelling, beskjæring av trær og regulering og bevaring av vegetasjon og trær. Forbudet gjelder generelt og det er ikke begrenset til felling av trær i tilknytning til nye tiltak ved eiendommen. Det har vært stor strid om det. Gå til Slik søker du om felling eller beskjæring av trær eller ryddig av kratt – Hvis trær eller busker på kommunalt område tar for mye lys fra tomten.

Ulovlig felling av trær på naboeiendommen utløser som regel krav på. Trærne i Bærum er til glede for mange, men kan for enkelte representere et problem. Dette gjelder også i forhold til trær, selv om loven har egne regler om dette som regulerer. Trær er ofte til irritasjon for naboer og enkelte velger selv å gå inn på. Reglene i naboloven kan gi deg rett til å kreve felling av naboens trær. I § 3 er det dessuten gitt særlige regler om retten til å få fjernet eller beskåret trær. Du kan søke om å få felle trær eller rydde vegetasjon i et kommunalt friområde. Søknad Søk om felling av trær Vedlegg Kart som viser eiendomsgrenser og.

Hvis du er nabo til trær som du syns er til skade eller ulempe for deg, kan du søke om å få fjernet eller beskåret trærne. Unntaket er dersom reguleringsbestemmelsene for området legger andre føringer for felling av trær. Reguleringsplaner med bestemmelser.

Regler for felling av trær

Gå til Felling uten tillatelse – Det er ulovlig å felle trær som er vernet i kommuneplan eller reguleringsplan. Hvis du feller et vernet tre, vil vi pålegge deg å. Det er ønskelig at søker selv står for felling og opprydding ved en ev. Retningslinjer for bevaring, felling og arbeid ved trær i Skien kommune. Da er det viktig at du ikke trår feil og leser deg opp på hvilke regler som gjelder for felling av trær på egen eiendom.

Trefelling og skogrydding – De fleste strømbrudd skyldes trær som velter over. Trefelling, tynning eller beskjæring av trær og busker på kommunalt areal er.

Tags: