Sensurfrist ntnu

Informasjon om når du som student kan forvente å få sensur. NTNU benytter digital overføring av sensur fra Inspera til FS, men vær oppmerksom på unntakene beskrevet under. Det er hovedansvarlig som foretar. Flere universiteter bøtelegger sine egne institutter for brudd på fristen for sensur på eksamen. NTNU i Trondheim skrev ut bøter for 1,6 millioner. NTNU skriver på sine hjemmesider at sensurfristen for eksamen er 3 uker hvis ikke særlige grunner gjør det nødvendig å bruke mer tid. Universitets- og høyskoleloven (uhl.) § 3-9 (4) regulerer sensurfristen i første setning. Utgangspunktet er ganske klart: "Sensuren skal foreligge.

Bøteleggingen førte til at tallene på antall eksamener med forsinket sensur gikk fra 18. NTNU bryter loven, som sier at sensur skal foreligge tre uker etter eksamen, fastlår studentene Hege Tunstad, Christina Husebø og Caroline. Vi er ikke slepphendt med toppkarakteren, skriver NTNU. I UH-lovens § 3-10 står det at “ sensurfrist skal foreligge innen tre uker hvis ikke. Før NTNU innførte økonomiske sanksjoner ved forsinket sensur ble fristen brutt.

Ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ( NTNU ) i Trondheim og Norges miljø-. Ved ntnu er blir fristen forlenget med 10 dager hvis julen kommer i løpet av de. De har blant annet sett for seg et liknende system som NTNU har. Du går vel ikke tilfeldigvis på NTNU? Og at det var sjelden det var forsinket sensur, og at jeg muligens har vært uheldig. En som er tatt opp til emne eller studieprogram ved NTNU, med hjemmel. Før sommeren tok studentrepresentanter opp temaet forsinkelser ved sensur.

NTNU, NMBU og UiT er blant institusjonene som har innført dagbøter. Forsinket sensur – hvordan påvirker det studentenes læringsmiljø og hva kan vi. For å ta tak i utfordringer med forsinket sensur har både NMBU og NTNU valgt. NTNU og Universitet for miljø- og biovitenskap har allerede innført. Forskere over hele verden oppfordres til å delta på den store vitenskapsmarsjen 22. Gunnar Bovim og NTNU må ta initiativet til en slik. Det har blitt innført tilsvarende ordninger ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ( NTNU ) i Trondheim og Norges miljø- og biovitenskapelige. Loven er klar på at dette ikke skal forekomme.

Dette er et problem vi tar svært alvorlig, understreker utdanningsdirektøren. IME-fakultetet kan ha forårsaket at jeg stryker i andre fag. NTNU -studenter er oppgitte over lovbrudd fra fakultetenes side. Videre tilsier nye tall på forsinket sensur at ytterligere interne tiltak behøves for at. Under each course you will find information about exams, schedules and faculty. Sentralgitte, skriftlige eksamener har sensur den 18. C etter klage ved at sensur har tatt for lang tid (ved NTNU ). NTNU og kunne ALDRI kjøpt meg en bchelor.

Da gikk andelen forsinkede sensurer ned fra 18 prosent. Det var totalt 532 kandidater som fullførte eksamen og fikk sensur. Jeg la NTNU bak meg og prøvde å glemme alt det som tilhørte fortiden.

Tags: