Skatteøkende midlertidige forskjeller

Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller. Vi har to typer midlertidige forskjeller. Dermed oppstår det midlertidige forskjeller som gir utslag i skattefradraget. Hvis det er en negativ midlertidig forskjell, blir det utsatt skattefordel istedenfor.

Det kan være en betalbar skatt, men som regel skyldes dette såkalte midlertidige forskjeller. Midlertidige forskjeller er forskjeller mellom. Netto skatteøkende midlertidige forskjeller gir en utsatt skatt. Netto skattereduserende midlertidige forskjeller gir utsatt skattefordel. Forskjellene er midlertidige, og kan være både skatteøkende (positive) og skattereduserende (negative). Alle forskjeller skal medtas uavhengig av hvilken årsak.

Jeg skjønner ikke helt hvordan midlertidige forskjeller fungerer. Beregnet inntektsskatt som skal betales i framtidige regnskapsperioder knyttet til skatteøkende midlertidige forskjeller. Utsatt skattefordel (skatteeiendel). I løpet av året er det gjennomført salg av eiendoms-aksjer (omfattet av fritaksmetoden) som har medført at skatteøkende midlertidige forskjeller er redusert. De midlertidige forskjeller knyttet til grunnrente er midlertidige forskjeller som er. Andre midlertidige forskjeller. Sum skatteøkende midlertidige forskjeller. Skattereduserende midlertidige forskjeller utlignes mot skatteøkende.

Permanente forskjeller påvirker betalbar skatt og da skattekostnad. Oppføring av netto skattefordel på. Sikringsinstrumenter, – 58, 280. Begreper: I skjermbildet er begrepene negative midlertidige forskjeller brukt om skatteøkende midlertidige forskjeller og positive midlertidige forskjeller brukt om. Netto utsatt skattefordel balanseføres. Høyesterettsdom avklarer hva som er en midlertidig forskjell som skal tas med i. Muligheten til å utligne skattereduserende midlertidige forskjeller mot skatteøkende midlertidige forskjeller avhenger av at forskjellene. Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til. Sum regnskapsmessige verdi eiendeler pr.

Samlet skattemessig verdi (restsaldo UB). FINALE Årsoppgjør: Dersom selskapet har både skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller, kan det oppstå forskjellige. Skatte-økende og skattereduserende midlertidige forskjeller. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig. Avsatt til fond for vurderingsforskjeller.

I tilknytning til grunnrentebeskatning har konsernet skattereduserende midlertidige forskjeller og fremførbar negativ grunnrenteinntekt knyttet til det enkelte. Overført til fond for vurderingsforskjeller. Det er viktig å ha klart for seg forskjellen mellom skatteøkende midlertidige forskjeller (regnskapsmessig verdi er større enn skattemessig verdi) som det hviler en. Title, Verdivurdering av utsatt skattefordel knyttet til skattereduserende midlertidige forskjeller på forretningsbygg: en analyse av.

Tags: