Skilt 552

Parkering er tillatt, men begrenset av underskilt. Underskiltet på bildet betyr at kun personbiler kan parkere. Skiltet på bildet sier at her kan du kun parkere om du har spesiell tillatelse. Andre eksempler angir hvor lenge du.

Eksempler på utstrekning av regulering med skilt 552 ”Parkering”.

Skilt 552

Symbol på underskilt til skilt 552 «Parkering» betyr at parkeringen er reservert vedkommende kjøretøy- eller trafikantgruppe. Skilt 552 – med særskilt tillatelse. Her må to vilkår oppfylles for å kunne benytte denne reserverte parkeringsplassen. Kjøretøy særskilt innredet til campingbruk (bobil).

Kjøretøyet må ha særskilt tillatelse godt. Skiltet gjelder til det blir opphevet av skilt 378 «Slutt på parkeringssone».

Skilt 552

Offentlige trafikkskilt, vegoppmerkinger og trafikklyssignaler er de skilt, oppmerkinger. Skiltet forbyr all stans uansett om fører sitter i kjøretøyet eller. De særlige bestemmelser fremgår av symboler og tekst på skiltet. Det er ingen grunn til å klage hvis du ikke forsto skiltet eller trodde. Ellers gjelder skiltet bare på den side av vegen hvor det er satt opp. Sankt Olavs gate, Rådhusgata og Tordenskiolds gate.

Det er satt opp parkeringssone-skilt, parkering er kun tillatt på anviste plasser med. Her er ett lite utdrag fra det som står om skilt 552 i skil. Har du mistet oversikten over parkeringsskiltene, eller er det enkelte skilt som du er usikker på, så bør du lese. Parkering», skilt 376 «Parkeringssone» og skilt 376 «Slutt på parkeringssone».

Andre vilkårsparkeringsplasser skal benytte følgende. Med hjemmel i skiltforskriften § 28 jf. Vegtrafikkloven § 5 fattes følgende midlertidig vedtak for lørdag 24. Eksisterende skilt som ikke er vist på skiltplanen, skal fjernes.

Skiltet angir grense for område hvor det gjelder særlige. På underskilt til skilt som regulerer stans eller parkering, kan brukes miniatyr av skilt. Lærte av kjørelæreren min at det enkleste er å lese skiltet ovenfra og ned, Altså:. Neste skilt ( skilt 552 ) sier at parkering er tillatt hverdager mellom 08 – 16 samt. Skilt 370 gjelder i kjøreretningen fra der skiltet er satt opp og frem til. Stans forbudt", eller 552 "Parkering" samt tekst og symbol som er. TOS LS "Parkering" 500x500mm Opplysning – Refleksfolie Kl. AR – Aluminium og Reflekterende.

Parkeringsregulert område foran og ved siden av Rådhuset merkes med skilt 552. Det følger av fremlagt dokumentasjon at klager sto hensatt på en strekning skiltet med skilt 552. Disse plassene er skiltet med hvite skilt med sort P, såkalte vedlegg 1- skilt. Hele Tromsø sentrum er skiltet parkering forbudt-sone. Fokkstien i begge ender av veien, både på høyre og venstre side: Skilt 362. Dette er jo bare et skilt " 552 Parkering", som betyr offentlig parkering er tillatt for alle uten tidsbegrensning. Med underskilt "808 Tekst Ladbar.

Før håndheving overlates til andre, må skilt- og vegmyndighet høres der disse er. Oppføre skilt 552 (parkeringsplass) med underskilt 810 (pilanvisning). Container plassert på P-plass, skilt 552 med tekst: Mot avgift, betaler avgift for.

Tags: