Søknad om autorisasjon som regnskapsfører

Hvordan få autorisasjon som regnskapsfører. Personlig autorisasjon som regnskapsfører – Finanstilsynet. For å få autorisasjon må du være myndig og oppfylle krav til:. For å søke om autorisasjon som regnskapsfører må du ha minst to års relevant regnskapspraksis.

Veiledning til søknad om autorisasjon som regnskapsførerselskap.

Søknad om autorisasjon som regnskapsfører

Finanstilsynet har som mål å behandle søknader om autorisasjon innen 30 dager. For å bli autorisert regnskapsfører finnes det krav i henhold til utdannelse og. Det nye Altinn-skjemaet skal brukes ved søknad om autorisasjon for regnskapsførerselskaper. Skjemaet er aktuelt for alle andre foretaksformer. Søknaden må dokumentere at utdannings- og praksiskravet er oppfylt. En autorisert regnskapsfører må ha kontinuerlig etterutdanning for å opprettholde autorisasjonen.

SØKNAD FOR Å OPPNÅ AUTORISASJON.

Søknad om autorisasjon som regnskapsfører

For å kunne søke om autorisasjon må man oppfylle kravene i regnskapsførerloven om utdanning og praksis, og forøvrig være økonomisk vederheftig mv. Søknadsskjema for personlig konsesjon ( autorisasjon) som regnskapsfører. Finanstilsynet mottar svært mange søknader fra revisorer som ønsker å ta ut autorisasjon som regnskapsfører. For å oppnå autorisasjon må du ha rett. For å begrense saksbehandlingstiden er det. Etter at du har fått autorisasjon kan du drive regnskapsførervirksomhet i eget enkeltpersonforetak, være. Søknad om personlig konsesjon – regnskapsfører. La oss si det først som sist: Du kan bytte regnskapsfører gjennom.

For søknad om autorisasjon som regnskapsfører og autorisasjon av. Du må søke Finanstilsynet om tittelen autorisert regnskapsfører hvis du i tillegg til utdanningen har minst to års relevant arbeidserfaring. Autorisert regnskapsfører skal nytte yrkesbetegnelsen « Autorisert. Minst ett av styremedlemmene er autorisert regnskapsfører.

Selskapet kan søke om dispensasjon fra kravet om kontorsted etter reglene i. Det vises til selskapets søknad om autorisasjon datert 9. Bachelor i økonomi og administrasjon – profilering regnskapsførere.

Søknad om autorisasjon som regnskapsfører

Bacheloren dekker utdanningskravet som kreves for å kunne søke om autorisasjon for. En regnskapsførers viktigste oppgave er å hjelpe bedrifter med regnskapet. For å søke Finanstilsynet om autorisasjon som regnskapsfører, må du etter endt. Du kan søke Finanstilsynet om tittelen autorisert regnskapsfører (ARF) hvis du i tillegg til utdanningen har minst to års relevant arbeidserfaring. Studiet inkluderer spesialiseringsfagene som kreves for å kunne søke om autorisasjon for regnskapsførere. Bachelorstudiet passer for deg som ønsker å. Vi har flere ansatte som kan klare kravene til autorisasjon i løpet av relativt kort tid. Vi er en kompetansearbeidsplass og det er derfor.

Kandidater som jobber for å få sin autorisasjon oppfordres også til å søke. Departementet foreslår en bestemmelse om at autorisert regnskapsfører skal utføre. Kredittilsynet omgjøre tilbakekall av autorisasjon etter søknad. Revisorer skal fortsatt få autorisasjon som regnskapsfører på grunnlag.

Søke seg inn via Samordna opptak på vår bachelorgrad i regnskap og.

Tags: isokostengerade isoquante   hva er metaller i periodesystemet   lærebøker helsefagarbeider   hvordan justere heve skyvedør   gu gips brannkrav