Søknad om ferdigattest

Sluttrapport for avfallsplan og miljøsaneringsbeskriving. Bustadspesifikasjon i matrikkelen. Uttaler frå andre offentlege myndigheiter. Boligspesifikasjon i matrikkelen. Uttalelser fra andre offentlige myndigheter.

Privatpersoner kan bruke enklere søknadsskjemaer for mindre byggeprosjekter som garasje, bod, tilbygg og bruksendring.

Du vil finne oppdatert innhold på: "Åtte steg fra idé til ferdig søknad ". Ansvarlig søker for tiltaket (for tiltak etter pbl § 20-1). Når byggverket er ferdig, må du søke om ferdigattest. Når arbeidet er ferdig må du sende inn søknad om ferdigattest før tiltaket kan tas i bruk. Ferdigstillelse Søknad om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse (Skjemaer). Før tiltaket kan tas i bruk må det innhentes ferdigattest eller. Behandlingstiden for ferdigattest er tre uker, og dersom kommunen ikke har behandlet søknaden innen den angitte fristen kan bygget tas i bruk.

Normalt er det foretaket som er ansvarlig søker som skal søke om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.

Søknad om ferdigattest

I de sakene hvor det ikke er noen ansvarlig søker. Skjema for søknad om ferdigattest. Trykk på bildet for å lese om de ulike prosessene i en byggesøknad. Når tiltaket er ferdig skal ansvarlig søker søke om ferdigattest på eget skjema. Før du kan ta i bruk det du har bygget må du søke om ferdigattest. Ferdigattest utstedes av kommunen når det foreligger nødvendig.

Alle søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest. Normalt er det ansvarlig søker som skal søke om ferdigattest eller midlertidig. Byggverk må ikke tas i bruk før det er gitt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Ferdigstillelse av tiltak som ikke krever søknad og ferdigattest for godkjente tiltak.

En ferdigattest er en bekreftelse på at du er ferdig med arbeidene. Nå erklærer du at arbeidene er gjort som vist i søknaden. For tiltak der søknad om byggetillatelse ble sendt kommunen i perioden fra og med 1. Eksempel 5 – Gjennomføringsplan versjon 5 – Ved søknad om ferdigattest. Når bygget er ferdig, må du søke kommunen om en ferdigattest. Først når søknaden er godkjent, har du lov til å ta i bruk bygningen. Tiltak kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest eller midlertidig.

Det er ansvarlig søker som skal sende inn søknad om ferdigattest.

Søknad om ferdigattest

Så snart arbeidet med avløpsanlegget er ferdig skal ansvarlig kontrollerende for utførelse (KUT) sende inn. Søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest, som utstedes av kommunen når det foreligger nødvendig sluttdoku- mentasjon og søknad om ferdigattest. Du kan ikke ta i bruk det du har bygget før kommunen har gitt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Hvis du har søkt om byggearbeidene selv, skal du sende inn søknad om ferdigattest. For mindre tiltak trenger du normalt ikke å fylle ut alle.

Søknaden skal sendes til kommunen.

Tags: syrefast sveisebend   produksjon av plastkort   universell utforming krav bolig   omregning kubikk til tonn   ringmur garasje leca