Støtteordninger kultur

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Vi har støtteordninger for mange typer prosjekter og arbeid fra flere finansieringskilder, inkludert Norsk. Som næringsdrivende tilbyr det offentlige en rekke støtteordninger. Formål: å yte støtte til fremme av kulturelle tiltak på Helgeland.

En støtteordning for barn og unge som ønsker.

Eksterne tilskuddsordninger

Barne- og ungdomsrådet i Oslo sin oversikt over støtteordninger ). Utenriksdepartementet har delegert forvaltningen av de søknadsbaserte støtteordningene til fagmiljøene på de ulike kunstfeltene. Her finner du informasjon om Kulturdepartementets tilskuddsordninger. Mer informasjon om våre ulike støtteordninger finner du i hovedmenyen under. Støtteordningen LNU Kultur deler ut støtte til prosjekter innen musikk, dans.

Akershus fylkeskommune tildeler og forvalter en rekke tilskudds- og støtteordninger innen bl. Her er en oversikt over noen av støtteordningene som finnes.

Tilskudd og støtteordninger

Kreativt Europa er EUs program for de kulturelle og kreative sektorene. Oversikt over fylkeskommunens ulike støtteordninger: Hva kan du søke om tilskudd til, samt årlige tidsfrister:. Friluftstiltak (lokale midler) ‎: ‎1. Immaterielt kulturminnevern ‎: ‎1. Har mange ulike støtteordninger innen musikk, blant annet støtte til konsert- og. Gå til Statlig tilskudd til kultur og idrettsformål – spillemidler – Kultur – og kirkedepartementet fordeler hvert år tilskudd fra spillemidlenes overskudd til.

Oversikt over økonomiske støtteordninger du kan søke om, samt stipend og priser som deles ut. Gjerdrum kommune ønsker å støtte kultur – og idrettsaktivitet i kommunen, spesielt rettet mot barn og. LNU Kultur er støtteordningen for dere som vil sette i gang med et nytt og. Her ligger alle fylkets tilskuddsordninger – rull ned på siden til avsnittet som heter " Kultur ". Her ligger blant annet søknad om driftstilskudd, Den Kulturelle. Komite for kultur, miljø og næring har gjennomgått eksisterende søknads- og stipendordninger på kunst- og kulturfeltet i Oppland fylkeskommune. Ullensaker kommune har flere ulike tilskuddsordninger som det kan søkes støtte fra til kultur – og idrettsaktiviteter. Har koret behov for ekstra konsertstøtte, nytt PA-anlegg eller kordrakter?

OBU har laget en oversikt over diverse fond og støtteordninger som kan være relevante. Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i. Alle norske kommuner og fylker har støtteordninger for barne-og ungdomskultur som Hyperions medlemsforeninger kan benytte seg av. Hurdal kommune har følgende tilskudd og støtteordninger:. Kulturelt mangfold (internasjonal kultur ). Stipend, priser og støtteordninger innenfor kulturområdet.

Alle som driver kulturarbeid innen kommunen har adgang til å søke om støtte. Formålet med kulturtilskudd er å stimulere til engasjement, mangfold og kvalitet i kulturlivet i hele Trøndelag. Fyll inn ett eller flere ord som skal finnes igjen i beskrivelsen av legatet. Tilskuddene skal stimulere til vekst. Løpende tildeling av tilskudd til kunst- og kulturtiltak i Oslo. Du kan søke om tilskudd senest åtte uker før tiltaket skal gjennomføres.

Søndre Land kommune har flere ulike tilskuddsordninger som det kan søkes støtte fra til kultur – og idrettsaktiviteter. Her følger en oversikt over ulike støtteordninger innenfor fylkeskommunens ansvarsområder. Rødøy kommune har to støtteordninger for økonomisk støtte. Kulturmidler: Denne støtteordning er i hovedsak rettet mot lag og foreninger.

Konferanse: « Kultur over grenser – Kunst og kultur i europeiske støtteordninger ». Sted: Bærum kulturhus, SandvikaTid: 23. Trykk på en støtteordning, for å se søknadsfrister og annen utvidet informasjon.

Tags: