Støtteordninger musikk

Her er en oversikt over noen av støtteordningene som finnes. Les mer om retningslinjer og regler for støtte. Fond for barn og unge innenfor blant annet teater og musikk. For å få støtte må gruppen være på minst 3 personer, og aktivitetet må hovedsaklig foregår i egen.

Som næringsdrivende tilbyr det offentlige en rekke støtteordninger.

Støtteordninger musikk

Kulturrådet skal støtte skapende og utøvende musikkvirksomhet av høy kvalitet, og ta vare på den musikkhistoriske kulturarven. Gjennom stipender fra Statens. Til søknaden skal det legges ved CV-er på alle utøverne det søkes støtte til, en utfyllende prosjektbeskrivelse og et budsjett med alle forventede utgifter og. Det kan søkes støtte til innspilling av fullengdes album med minimum spilletid.

Det gis ikke støtte til innspilling av single, EP, musikkvideo, filmmusikk, musikk til. Har mange ulike støtteordninger innen musikk, blant annet støtte til konsert- og turnévirksomhet i Norge, arrangørstøtte, prosjektstøtte og publiseringsstøtte. Utøvende musikere og artister kan søke MFOs vederlagsfond om støtte til egne.

Støtteordninger musikk

Her finner du et utvalg av norske og nordiske støtteordninger. Savner du en støtteordning i oversikten? Kunstneriske produksjoner er ofte avhengig av økonomisk støtte. Her presenteres noen ordninger som gir tilskudd til slike produksjoner. Fondet gir prosjekt- støtte til bl. Har du gode ungdomsprosjekt rettet mot musikk, men mangler midler for å gjennomføre det?

Her kan du på en enkel måte få støtte til. Det er en rekke forskjellige støtteordninger som musikklivet kan dra nytte av. KOMP (kurs, opplæringstiltak og kompetansehevende tiltak innen rytmisk musikk ). Ordningen har som formål å stimulere til musikalsk utvikling og økt. KOMP er en støtteordning for kortere kurs, opplæringsprosjekter og andre.

Fond For Utøvende Kunstnere gir støtte til plateinnspilling. NY STØTTEORDNING FOR OPPLÆRING INNEN RYTMISK MUSIKK. EUs støtteordning for ungdomsprosjekter. Cultura Gavefond har til oppgave å støtte utviklingsoppgaver innenfor bærekraftige.

Støtteordninger musikk

Sparebankstiftelsen DNB jakter alltid på gode tiltak. Vi gir ikke støtte til enkeltutgivelser av filmer, musikk og bøker, men kan støtte tilknyttede. Det finnes veldig mange ulike støtteordninger til deg som ønsker å. Det kan også søkes om prosjektstøtte som er delt opp i musikk, dans. LNUs støtteordninger gir organisasjonene muligheter til å sette i gang med. Finn støtteordningen som passer for dere. Noen barn får ikke spille musikk fordi det er for dyrt.

Det er noe dritt, skriver UNOFs styreleder Birgitte Mikalsen i. Frifond musikk (Norges musikkråd). Formålet med ordningen er å støtte innspilling og utgivelse innenfor. Norges Korforbund forvalter flere ulike støtteordninger for kor. Dette er penger som kommer fra.

Støtteordningen for musikk forvaltes av Music Norway. Honorar og kunstneriske kostnader til.

Tags: