Trær på tomtegrense

Du kan ha rett til felling av naboens trær gjennom naboloven. Flere av trærne har greiner som henger inn på vår side av. Naboens trær, med tilhørende bøss og nedfall, er et tema som aldri slutter å engasjere. Vi ønsker nå å felle disse da vi skal.

Ofte oppstår det uenighet mellom naboer om trær.

Nabo som ikke vil felle trær

Typisk opplever naboen skygge store deler av dagen, og ønsker derfor at eieren av treet. Hekk som erstatter gjerde, vil si hekk som står på tomtegrensen og tjener som skille mellom naboer. Disse reguleres av grannegjerdelova. Her får du tips til hva du kan og ikke kan gjøre, det beste tipset er å innlede en.

Mange tror at naboloven er til for å felle trær, og mange treeiere har sikkert latt seg overtale til å felle trær når naboen kommer trekkende med denne loven. Hvem som egentlig "eier" trærne vet jeg ikke. Felling av trær på naboeiendommen er en stadig aktuell problemstilling.

Hytteeier vant frem med krav om felling av to bjørketrær

I denne artikkelen tar vi opp en del forhold det kan være greit å være klar over. Etter granneloven § 3, kan krav om felling av trær begrunnes med at trærne står for nærme tomtegrensen. Etter bestemmelsen skal ikke treet står nærmere. Den som eier tomta, står i utgangspunktet fritt til å råde over denne slik den selv ønsker, innenfor de grenser som fremgår av plan- og bygningsloven. Der er det et stort tre som skygger for hele vår uteplass.

Da vi tok over vårt hus sto det ett gedigent bjørketre på tomtegrensen. Altså om det er 1 meter til tomtegrensen har ikke treet lov til å være høyere enn 3. Om naboens tre er over ni meter høyt og står nærmere din tomt enn tre meter, kan du kreve å få det fjernet – om treet skygger for sola eller er til. Nok ett rettsområde der følelser settes i sving! Tar naboens trær eller busker mesteparten av solen fra dere i sommerhalvåret? Er treet tre meter innenfor tomtegrensen kan det være tre meter høyt. Hvis du har treet en meter fra tomtegrensen, og det er over tre meter høyt. Trær er en kilde til mange nabokrangler og en gjenganger når naboer møtes i konfliktrådet.

Men hvilke regler er det egentlig som gjelder. Trærne er dessuten betydelig høyere enn vårt eget hus, og de fire trærne står ganske så nære tomtegrensen. Da har jeg beskrevet det med ord.

Hva gjør man med naboens store trær?

Trær på tomtegrense

De står en meter fra min tomtegrense, og har ingen annen praktisk verdi enn å forsure. Trær er ofte årsak til mye uenighet og tvister i ellers gode naboforhold. Særlig kommer disse uenighetene til overflaten om våren. Mangler: tomtegrense Hytteeier vant frem med krav om felling av to bjørketrær. Reglene i naboloven kan gi deg rett til å kreve felling av naboens trær. Tomtegrensen er ikke bestemt av lov Det er ingen lov som bestemmer hvor.

Respekter tomtegrense, eiendom og nabo, og ikke gjør noe som du selv. Du kan heller ikke ta deg til rette og hugge ned naboens trær eller. Det er store trær helt opp til vår tomt. Vi er usikre på hvor tomtegrense går og er usikker på om det er kommunens. INN I GRANSKAUEN: Grantrærne står tett inntil tomtegrensen, skygger. Avstandskravet er at trærne ikke skal stå nærmere tomtegrensen enn. Naboens trær som står nært inntil tomtegrensen kan være til ulempe.

I grannelova § 3 reguleres når du kan få fjerne naboens tre.

Tags: