Universell utforming tabeller

Riktig bruk av tabeller er avgjørende for at informasjonen blir tolket. For at PDF-en skal bli universelt utformet uten for mye manuelt. Tabell – og figurvedlegg til befolkningsundersøkelse om universell utforming. Tips: Hvordan utforme tabeller med NTNUs publiseringsløsninger.

Tagger: web rettningslinjer tilgjengelighet universell utforming uu difi wcag accessibility.

Universell utforming av pdf

Universell utforming tabeller

Det er mange gode grunner til å ta universell utforming på alvor. For mer informasjon om utforming av ulike tabeller, se Difis løsningsforslag. Universell utforming innebærer at «tilgjengeligheten. Nye lover setter krav til universell utforming av norske nettsider. Bruke header-tags og scope i tabeller.

Tips til hvordan du følger UU-kravene når du bruker video, bilder og tabeller i innholdet ditt. Planteliste – noen sentrale arter som bør plantes med omtanke i norsk sammenheng.

Gående og universell utforming

Universell utforming tabeller

Men en PDF-fil er ikke automatisk universelt utformet. Et universelt utformet bygg skal kunne brukes av alle. En nærmere beskrivelse av synet, samt kurver og tabeller for synlighet av farger og kontraster for. Tilsynet for universell utforming av IKT (Difi) har målt status for. Der kan man se resultatet i HTML- tabell eller laste ned tabellen i Excel. I utforming av nettsider må vi forholde oss til forskrift om universell utforming. Applikasjonene skal støtte krav til universell utforming. Tabeller skal være laget med tabellverktøyet til Word.

Dette for at tekst, tabeller og annet innhold skal være godt synlig også for personer. Tabeller kan være vanskelig å orientere seg i og navigere i for dem som. Korrekt merking og bruk av overskrifter er avgjørende for universell. Nettstedet ditt bør betraktes som en offentlig plass hvor alles behov og funksjonsnivå skal ivaretas. Hovedrådet er å bruke tabeller når noe vises som tabeller. IAAP er en bransjeorganisasjon for de som arbeider med universell utforming.

Det er ikke én på teamet som skal ha ansvar for universell utforming – det er alle.

Epinova redaktorforum; universell utforming av tabeller

Skjema skal kodes som skjema og tabell som tabell. Word-dokumenter som følger universell utforming. Kartlegge mulige kombinasjoner på områder hvor universell utforming er omtalt. Overført kombinasjonene i tabeller. Utarbeide intervjuguide med bakgrunn i. Du kan også lage lister for figurer og tabeller på en enkel måte. Kollektivtrafikanters verdsetting av tiltak for universell utforming.

Denne rapporten har blitt til som en følge av satsning på universell utforming fra Nordland. Tabell 2 – oversikt over retningslinjer for tilrettelegging. Tabell 3 Fylkeskommunenes målsettinger om universell utforming i kollektivsystemet. SAMMENSTILLING OG VURDERING AV FORVENTNINGER TIL. Kravet følger av Forskrift om universell utforming av.

Gående og universell utforming. Tabell 1 Mål og resultater for indikatorer. Målet for å se universell utforming i sammenheng med standardisering er at. Tabeller som sammenholder standardenes avsnitt med de faktorer som skal være.

Staten har fastsatt regler for universell utforming av tekstinnhold og. Store kompliserte tabeller er vanskelige å lese, del dem gjerne opp i. Tabell 6 Mål for miljørettet helsevern – universell utforming.

Tags: