Utdanning i forsvaret generell studiekompetanse

Forbedre karakterer fra VGS eller ta generell studiekompetanse hvis du mangler det. Bruke tiden til å ta en rekke sivile kurs eller starte på høyere utdanning. Du vil også kunne få mulighet til å ta studiekompetanse gjennom nettbasert. Hva er påbygging til generell studiekompetanse (påbygg)?

Med generell studiekompetanse kan man studere på høgskole eller universitet. De fleste utdanninger krever generell studiekompetanse, som f.

Utdanning i forsvaret generell studiekompetanse

Så det kan være lurt å bare ha generell studiekompetanse om du ikke vil jobbe i fagområdet ditt. Den generelle normen er at får du et års utdanning må du tjenestegjøre i et år. Er det mulig å ta generell studiekompetanse i militæret? Luftforsvaret arrangerer Teknisk Camp på Kjevik 4. Allmennfaglig påbygging til generell studiekompetanse. Mangler du generell studiekompetanse, eller ønsker du å forbedre karakterer, kan du gjøre det gratis som privatist. Nå skal fagskole- utdanning gi studiepoeng.

For å bli tollaspirant må du ha generell studiekompetanse, gode.

Utdanning i forsvaret generell studiekompetanse

Hvis du ønsker mer utdanning utover fagbrev finnes flere døråpnere:. Fagskoleutdanningen som dekker kravet til generell studiekompetanse, gir ikke tilleggspoeng. Har du fagskoleutdanning utover dette, kan du. Her får du en moderne lederutdanning tilpasset både forsvaret og det øvrige samfunns behov. Generell studiekompetanse og fagbrev for de på toårige linjer.

Forskrift om delvis anvendelse av uhl. Forsvarets høgskole – kapittel. Ha generell studiekompetanse før utdanningsstart (påfølgende sommer). Befal For å bli tatt opp ved befalsskolen kreves det generell studiekompetanse. For å studere ved eit universitet eller ein høgskule må du ha generell studiekompetanse. Utdanningsmulighetene i forsvaret er mange. Et befal er betegnelse på en militær leder som er bemyndiget til å befale, ta kommando, gi ordre til. Inntaksgrensen vil variere, men du må ha generell studiekompetanse og gode.

Skoleungdom fikk et innblikk i mulighetene for videre utdanning, for nå. Nytt i år er et tilbud til dem som mangler generell studiekompetanse. Det er flere enn lokførerstudenter som får lønn under utdanningen. Toller: Minimumskrav for å bli tollaspirant er generell studiekompetanse, med minst ett fremmedspråk.

Utdanning i forsvaret generell studiekompetanse

Norge må du ha minimum generell studiekompetanse, men pass på. GBU og generell studiekompetanse samt god fysisk skikkethet har du. Dette er en utdanning som både gir fagbrev, generell studiekompetanse og. I forsvaret deltok Morten på et sanitetskurs. Minimumskravet er generell studiekompetanse, men skolen ønsker kandidater.

Også hos Tollvesenet erfarer de at betalt utdanning bidrar til å. ANNEN TEKNISK UTDANNING I LUFTFORSVARET. Søkere til denne utdanningen kommer med generell studiekompetanse fra videregående.

Tags: