Vannforbruk i verden

Rundt 70 prosent av verdens vannforbruk går til landbruket, og i særlig grad til kunstig vanning. På det tidspunktet anslås det totale folketallet i verden å være. Det globale vannforbruket har stadig økt de siste 100 år, og vil fortsette å øke. Over halvparten av jordas befolkning rammes i dag av alvorlig vannmangel.

Vannforbruk i verden per person per dag i liter

Klimaendringer kan gjøre vondt verre, sier forskere. Les videre om vannet i verden og om hva som kan gjøres.

Kvinner i kø for verdens vann

I fattigste områdene i verden bruker en person 10 liter vann per dag til drikke, mat, vask av klær og. Etterspørselen etter vann har allerede oversteget.

Kapittel 7: vann i verden

Vannforbruk i verden

Andel av befolkningen som har tilgang til vann fra en trygg kilde. Vannkilder som regnes med er vannrør, en felles "vannpost", brønn med pumpe, en beskyttet. Flere steder i verden tappes vannressursene for mye i forhold til hvor mye vann som er tilgjengelig. Norge er vannrike Ifølge Der Spiegel er det én milliard mennesker i verden som daglig er tvunget til å drikke forurenset vann.

Vannressurser, omfatter både påviste, usikre og spekulative forekomster av ferskvann i verden.

Norges vannavtrykk må reduseres

Knapphet på vann er et betydelig problem for jordkloden vår. Ferskvann er en kretsløpsressurs, det vil si en. På grunn av faktorer som forurensing, klimaendringer, overbefolkning og misbruk. Vannforbruk i verden per person per dag i liter.

To og en halv milliard mennesker har ikke skikkelig sanitæranlegg, sier seniorrådgiver Gaim Kebreab i Kirkens Nødhjelp. Rent vann – ikke så selvsagt som du tror. I følge en ny UNICEF-rapport vil mer enn 2,4 milliarder – en. Forbruk av vann kombinert med klimaendringer kan få store følger i mange deler av verden der vann er en stadig knappere ressurs.

Halve jordas befolkning utsatt for å mangle vann

Vannforbruk i verden

Norge har store ferskvannsressurser, men globalt er vann et knapphetsgode. Milliarder av mennesker har ikke tilgang på rent. Denne negative utviklingen skjer blant annet fordi vann regnes for å være nærmest gratis, og fordi verdens vannressurser anses som en. Storbyen og turistmagneten Cape Town i Sør-Afrika kan bli den første millionbyen i verden som går fullstendig tom for vann, skriver Global. I stedet for å la vannet som legger seg på frontruta gå til spille, har to tyske barn kommet opp med en oppfinnelse som tar vare på vannet i. Selv om vi deler bekymringen for vannkilder og økende vannmangel i mange deler av verden, tror vi verden inneholder nok vann til å dekke alles behov – men. Overforbruk av vann kan gjøre områder i USA, Kina, India og Midtøsten ubeboelige, advarer FN.

Ti land kontrollerer 60 prosent av alt tilgjengelig ferskvann i verden. Blir du bevisst på vannforbruket ditt, kan du med forholdsvis enkle grep gjøre verden en tjeneste – og i tillegg få både helsemessige og økonomiske gevinster i.

Vær bevisst på forbruket av vann

Kraftig befolkningsvekst, urbanisering og økende levestandard gjør at verdens vannforbruk er raskt økende. I årene som kommer må det derfor investeres. Vann er både landskapsarkitekt, livgiver og vårt aller viktigste kjemikalium. FNs bærekraftsmål som omhandler vann og sanitærforhold er kanskje ikke. Men det utgjør kun en liten del av verdens totale vannforbruk.

For å ha nok til det helt nødvendige klarer en person seg med 20 liter vann. Mange i verden har ikke tilgang på det vannet de trenger for å.

Tags: