Varsle mattilsynet

Knappen tar deg til et enkelt. Etter arbeidstid, tast 2 for å bli satt. Mattilsynet har gjort det enkelt å varsle. Her bør du beskrive situasjonen så nøyaktig som mulig.

I tillegg bør du ha samlet bevis for dette i. Her kan du legge igjen beskjed hvis du har mistanke om at birøkt.

Varsle mattilsynet

Taushetsplikt etter annen lovgivning går foran. Dette er blitt lett etter at tilsynet innførte et system med såkalt varslingsknapp på. Formålet med retningslinjene er å etablere klare og forpliktende rutiner som sikrer effektiv varsling, informasjonsflyt og samarbeid mellom. Du kan varsle oss på mattilsynet.

Gi oss beskjed også skal vi vurdere hvordan vi skal følge opp. Ifølge distriktssjef Inger-Marie Øymo er matvarebutikken pålagt å varsle tilsynet dersom de oppdager det de beskriver som "fare for helsefare". Avtalen gjelder for hele landet unntatt Finnmark og områder der Norsk Protein ikke kjører. Samtidig som er blitt lettere å varsle, gjerne anonymt.

Varsle mattilsynet

Alle har plikt til å melde fra om dyr som blir mishandlet eller ikke får nødvendig stell. Lav risiko for fugleinfluensa i Norge, men viktig å varsle om døde fugler. I henhold til dyrevelferdsloven er alle lovpålagt å varsle hvis de tror at et. Ser du svake eller skadde rein, må du varsle ifra.

Det fastslår dyrevelferdsloven. Ved mistanke om smittsom sykdom hos ville dyr skal man alltid varsle mattilsynet. Varsling om smittsom sykdom kommer i tillegg til den skriftlige meldingen. Enhver som har grunn til å tro at dyr blir utsatt for mishandling.

Varsle om døde produksjonsdyr og bekymringsmeldinger via varslingsknapp. Ifølge den nye dyrevelferdsloven har alle plikt til å varsle myndighetene ved mistanke om at dyr lider. Som en konsekvens av dette innførte. Vi mottok en bekymringsmelding som gjelder Skjærvøy vannverk.

Den gikk ut på at det smakte salt av drikkevannet. Har varslet mattilsynet anonymt. Jeg har tenkt at jeg skal gjøre det hver måned ( minst) frem til ting endrer seg. Tiltaket er forebyggende for å unngå mulig smitte til fjørfepopulasjonen fra villfugl. Mange visste at ei dyretragedie var i utvikling.

Da badegjestene forsvant, startet marerittet på mathallen: – Jeg måtte varsle.

Varsle mattilsynet

Uavklart forøket dødelighet (stor fisk >0,5%) og små fisk ( 1% per uke. Dyrevelferdsloven inneholder prinsipper og bestemmelser om hvordan mennesker skal behandle tamme og ville dyr. Dyr som er smittet av skrantesyke, kan være magre. Generelle krav og forpliktelser. Forebygging av fare, varsling og iverksetting av tiltak. Trykk på knappen « varsle oss» høyt oppe på siden.

Jo tidligere vi kommer inn i et dyrevelferdsproblem, jo lettere er det å løse det til beste for.

Tags: