Vedlikehold vei

Vi får ofte henvendelser fra medlemmer som deler en vei med andre. Når veien er privat, har man plikt til å vedlikeholde den. Dette veilaget er veiholder for den private veien. For veiholder påligger det plikter om drift og vedlikehold av veien.

Således har du som medeier i veilaget plikter. Advokatfirmaet Nicolaisen gir bistand.

Vedlikehold vei

Drift og vedlikehold av privat vei med flere brukere – veiloven, kostnadsfordeling og rettslig avklaring. Er det noen som har erfaring med inngåelse av avtale om vedlikehold av felles adkomstvei med naboer? Hva bør være med i en slik avtale. Hvem har ansvaret for måking av privat vei, er det de som bruker.

Den som bruker veien har ansvaret for snømåking og annet vedlikehold. Vi er 6 husstander som deler på en privat vei. Alle husstander er med i veilaget og deler på kostnadene med vedlikehold, bortsett fra 1.

Vedlikehold vei

Skraping av grusveier utføres på våren og ferdigstilles som regel til juni hvor vi også støvdemper med magnesiumklorid. Brøyting, strøing – Grusing og høvling – Grøfterensk. Parkerer du langs en kommunal vei plikter du å se etter nye skilter i gata minst én gang i døgnet. Endring i parkeringsbetingelsene, eller beskjed. Den enkelte bruker plikter å delta i vedlikeholdet av veien, enten i form av arbeid eller i form av innbetalinger. Kostnaden ved vedlikehold skal. Planlegging, anlegg og vedlikehold av veg.

Statens vegvesen er den største kunden innen drift og vedlikehold av vei, men også. For landbruk, hus- og hytteeiere i Fosen og Åfjord tilbyr Egil A. Stjern Maskinstasjon vedlikehold av vei. Besøk våre sider for mer informasjon. Meld helst fra via vårt elektroniske skjema, eventuelt til kundesenteret på.

Kommunalteknisk drift drifter og vedlikeholder kommunale veier. Bruk innbyggerportalen for henvendelser om. Kommunen har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunale veier. Fylkeskommunene sørger for fylkesveier og staten for riksveiene.

Her finner du mer informasjon om drift og vedlikehold av uteområder og veger i Øvre Eiker kommune.

Vedlikehold vei

Trondheim med biler som vasker og støvsuger veien. Toten Vei Og Vedlikehold As, Lena, Norway. Oppdrag vi utfører: Veihøvling Oppretting før asfalt Graving Legging av. For de gamle ferdselsårene står veisektoren i en særstilling. Her finnes spesialkompetanse på håndverk, planlegging og vedlikehold. I tillegg til veisektoren har. Vedlikehold av kommunale veier er basert på avtaler med private som har ansvar for brøyting og strøing om vinteren og skraping om.

I bygging og drift av vei knyttet til tele, drenering, skred og. For å finne ut hvem som har ansvaret for en vei, kan du gå inn på Kommunekart og søke opp veinavnet. Bergen kommunes nettsted – informasjon og tjenester for innbyggerne i Bergen.

Tags: