Verdens rikeste land liste

Ett skandinavisk land er på listen. De ti rikeste landene i verden. IMF rangerer verdens land etter BNP basert på kjøpekraftsparitet per. Dersom du skulle gjette, hvilket land tror du er det rikeste landet i verden?

Blant denne topp 15 listen, finner du kun et skandinavisk land blant. Liste over land etter BNP viser land i verden sortert etter deres bruttonasjonalprodukt (BNP), markedsverdien av alle endelige varer og tjenester produsert i et.

Verdens rikeste land podcast

Hvis en bruker BNP som målestokk er Luxembourg verdens rikeste. Nye tall fra Verdensbanken har rangert verdens land fra rikest til fattigst. Rokkeringer på årets liste sender det kinesiske territoriet Macau opp. Verdensbanken tilbyr nå en ny metode for å måle helsetilstanden på en lands økonomi, i en rapport som tar for seg ulikheter mellom land og. SJETTEPLASS: Norge ligger på topp ti- listen over verdens rikeste land. Blant de 25 rikeste landene, er 12 av dem europeiske.

Målet for BNP per innbygger brukes ofte som et mål på velstandsnivået i et land. Her er BNP per innbygger uttrykt i amerikanske dollar.

Oljeøkonomier i verdenstoppen

Verdens rikeste land liste

Det er ingen hemmelighet at Norge er blant verdens rikeste land, men i denne rangeringen har vi flere foran oss på listen. På årets liste topper for fjerde år på rad Luxembourg foran Norge og Qatar. Her er hele Verdensbankens rangering av land etter BNP per. Norge helt til høyre, selv om landet vårt egentlig er lengre ned på lista. Hvis vi legger sammen hele denne lista, så hadde vi ikke vært et av verdens rikeste land. Men hvis vi deler det på alle som bor i landet, rykker vi helt opp i toppen av lista.

Qatar troner overlegent på listen over de landene med høyest inntekt. Det gjør emiratet på Den arabiske halvøy til verdens desidert rikeste. Og de siste årene har "i verdens rikeste land " blitt et mantra som i. Alle plassene foran oss på listen er i likhet med Norge land med høye. Selv om Midtøsten bare utgjør 4,5 prosent av verdensøkonomien, finner vi mange av de rikeste landene i verden i nettopp denne regionen. Ved sammenlikning mellom land er det nyttig å se BNP i forhold til antall innbyggere i landet. Norge er etter hvert blitt et av verdens rikeste land.

Tetplassen fremkommer når verdens land rangeres etter netto formue for. Hvordan ligger du så an på listen over verdens «rikinger»? Verdens Rikeste Land er NRK P3s underholdende samfunnsprogram! I studio står Niklas Baarli og Tuva Fellman.

Listen to verdens rikeste land from nrk on podcastmojo podcast

Verdens rikeste land liste

Sammen med gode gjester drøfter de iriks. Det er mange å velge i mellom når man skal sette opp en slik liste. BNP per innbygger – Liste over land – Gjeldende verdier, tidligere verdier, prognoser, statistikk og diagrammer. Forbes årlige liste over verdens rikeste er klar. See historical chart positions, all 200 episodes, and more. I land etter land barberes omfordelende skatter, på formuer og arv. Ta Jeff Bezos for eksempel, verdens rikeste mann og eier av Amazon. Kina gikk forbi Japan som verdens nest største økonomi for to år siden.

Nå har landet også flere plasser på magasinet Fortunes liste over. Et land et geografisk avgrenset område eller et politisk-administrativt område med felles styre, som for eksempel en stat. Her har vi samlet alle verdens land.

Tags: